Děti a mládež

Nejen otevřená hřiště veřejnosti

V městském obvodě Ostrava-Jih je pro rok 2016 otevřeno několik sportovních hřišť při základních školách, která jsou v provozních hodinách zpřístupněná veřejnosti. Provozní řády jsou vyvěšeny přímo na hřištích, ale také na stránkách škol a na www.ovajih.cz. Jedná se o hřiště ZŠ Horymírova, Jugoslávská, Mitušova 16, Provaznická, Březinova, Chrjukinova, A. Kučery, Šeříková.

Prevence užívání drog mladistvých

Ve spolupráci s Drogovou poradnou Renarkon připravila komise pro bezpečnost a proti kriminalitě, pro sport a volný čas, která je poradním orgánem Rady MO Ostrava-Jih, seriál zaměřený na prevenci užívání drog dětmi.