Školy a školská zařízení

PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Soubor hygienických pokynů pro MŠ, ZŠ a SŠ

Termíny zápisů do 1.tříd pro školní rok 2020/2021

Informace o základních školách obvodu Ostrava-Jih

Jesle Mrňousek

Jesle na ul. Edisonova 27, Ostrava-Hrabůvka - hlídání dětí od 1 roku

Provozní řád veřejného kluziště

Veřejná kluziště u ZŠ

Základní školy obvodu Ostrava - Jih

Přehled základních škol, které se nacházejí v našem obvodu.

Zdravá školka

První soukromá mateřská škola v Ostravě registrovaná v Rejstříku škol a školských zařízení

Mateřské školy obvodu Ostrava - Jih

V městském obvodu Ostrava - Jih je v provozu celkem 29 mateřských škol. 17 mateřských škol tvoří 7 samostatných příspěvkových organizací a 12 z nich je součástí základních škol. Zaměření mateřských škol vychází z potřeb dětí a požadavků jejich rodičů. Mateřské školy mají školní zahradu, nabízejí plavecký výcvik, lyžařský výcvik, ozdravné pobyty v přírodě, školní výlety, návštěvy divadel, návštěvy solné jeskyně a také mimoškolní akce např. besídky, Dny dětí, drakiády, karnevaly, výstavky ručních prací, lampionóvé průvody apod.