Mateřské školy obvodu Ostrava - Jih

V městském obvodu Ostrava - Jih je v provozu celkem 29 mateřských škol. 17 mateřských škol tvoří 7 samostatných příspěvkových organizací a 12 z nich je součástí základních škol. Zaměření mateřských škol vychází z potřeb dětí a požadavků jejich rodičů. Mateřské školy mají školní zahradu, nabízejí plavecký výcvik, lyžařský výcvik, ozdravné pobyty v přírodě, školní výlety, návštěvy divadel, návštěvy solné jeskyně a také mimoškolní akce např. besídky, Dny dětí, drakiády, karnevaly, výstavky ručních prací, lampionóvé průvody apod.

 

POVINNÁ PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKA

Od 1. 9. 2017 se pro předškoláky zavedla povinná docházka do mateřských škol. Děti, které do začátku září dosáhnou pěti let věku, musí povinně navštěvovat mateřskou školu.

V případě nepřihlášení dítěte do předškolního zařízení je toto považováno za přestupek ve smyslu § 182a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, za který lze uložit pokutu až do 5 000 Kč. 

VOLNÁ MÍSTA
 MŠ Klegova, MŠ I. Herrmanna, MŠ Adamusova, MŠ Volgogradská, MŠ Výškovická

 

 

Mateřská škola Harmonie Ostrava - Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace

Fakultní instituce Ostravské univerzity v Ostravě

Adresa: MŠ Zlepšovatelů 27, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
Ředitelka: Divinská Lenka Telefon: 595 783615, 596 780561

E-mail:

www adresa:

Info.zlepsovatelu@msharmonie.cz

www.msharmonie.cz

Počet tříd: 2 věkově smíšené Kapacita: 60
Provozní doba: 6.00 - 16.30 hod. Cena celodenní stravy: Kč 39,-, Kč 41,-
Výše úplaty za vzdělávání: Kč 350,-
Zaměření školy: Školní vzdělávací program "Jdeme společnou cestou zdraví"
Mateřská škola je zařazena od roku 1998 v projektu Zdravá mateřská škola. Filozofie se skrývá i v názvu MŠ Harmonie.

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity:

V MŠ by chtěli, aby byli spokojeni, cítili se v pohodě a bezpečně nejen děti, rodiče, ale i zaměstnanci. Hlouběji si uvědomují, co pro ně znamenají být zdrávi, co již pro zdraví udělali a co ještě můžou udělat. Chápat zdraví nejen jako nepřítomnost nemoci, ale jako pocit pohody tělesné, duševní, sociální a duchovní. (celostní chápání popjmu zdraví)

Úzce spolupracují s rodiči a snaží se, aby společně vytvořili představované prostředí. Prostředí úcty k druhému člověku, k sobě samému, k přírodě, respektování přirozených potřeb jednotlivce, naslouchání, komunikace a spolupráce.

 

předškoláček s dětmi a rodiči, aktivní a pasivní muzikoterapie pro děti i rodiče, muzikoterapeutické pohádky, bubnování na djembe dětí i rodičů

 

Mateřská škola Šponarova 16, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
Sídlo ředitelství: Mateřská škola Harmonie Ostrava - Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace
Zastupující učitelka: Mgr. Martina Čmielová Telefon: 595 781770

E-mail:

www adresa:

ms.sponarova@seznam.cz

www.msharmonie.cz

Počet tříd: 3 standardní Kapacita: 90
Provozní doba: 6.00 - 16.30 hod. Cena celodenní stravy: Kč 39,- Kč 41,-
Výše úplaty za vzdělávání: Kč 350,-
Zaměření školy: Školní vzdělávací program "Jdeme společnou cestou zdraví"
Mateřská škola je zařazena od roku 1998 v projektu Zdravá mateřská škola. Filozofie se skrývá i v názvu MŠ Harmonie.

 

 

 

 

 

 

Aktivity:

V MŠ by chtěli, aby byli spokojeni, cítili se v pohodě a bezpečně nejen děti, rodiče, ale i zaměstnanci. Hlouběji si uvědomují, co pro ně znamenají být zdrávi, co již pro zdraví udělali a co ještě můžou udělat. Chápat zdraví nejen jako nepřítomnost nemoci, ale jako pocit pohody tělesné, duševní, sociální a duchovní. (celostní chápání popjmu zdraví)

Úzce spolupracují s rodiči a snaží se, aby společně vytvořili představované prostředí. Prostředí úcty k druhému člověku, k sobě samému, k přírodě, respektování přirozených potřeb jednotlivce, naslouchání, komunikace a spolupráce.

 

předškoláček, atletika, angličtina

 

Mateřská škola Mitušova 4, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
Sídlo ředitelství: Mateřská škola Harmonie Ostrava - Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace
Zastupující učitelka: Bc. Petra Bilová Telefon: 596 725 501

E-mail:

www adresa:

ms.mitusova4@seznam.cz

www.msharmonie.cz

Počet tříd: 2 standardní + 1 logopedická Kapacita: 75
Provozní doba: 6.00 - 16.30 hod. Cena celodenní stravy: Kč 39,- Kč 41,-
Výše úplaty za vzdělávání: Kč 350,-
Zaměření školy: Školní vzdělávací program "Jdeme společnou cestou zdraví"
Mateřská škola je zařazena od roku 1998 v projektu Zdravá mateřská škola. Filozofie se skrývá i v názvu MŠ Harmonie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity:

V MŠ by chtěli, aby byli spokojeni, cítili se v pohodě a bezpečně nejen děti, rodiče, ale i zaměstnanci. Hlouběji si uvědomují, co pro ně znamenají být zdrávi, co již pro zdraví udělali a co ještě můžou udělat. Chápat zdraví nejen jako nepřítomnost nemoci, ale jako pocit pohody tělesné, duševní, sociální a duchovní. (celostní chápání popjmu zdraví)

Úzce spolupracují s rodiči a snaží se, aby společně vytvořili představované prostředí. Prostředí úcty k druhému člověku, k sobě samému, k přírodě, respektování přirozených potřeb jednotlivce, naslouchání, komunikace a spolupráce.

 

 

předškoláček, seznamka pro nejmenší

 

Mateřská škola Mitušova 6, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
Sídlo ředitelství: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace
Zástupkyně řed. pro předškolní výchovu: Bc. Petra Sedláčková Telefon: 601 090511
E-mail:
www adresa:

www.msmitusova6.cz
Počet tříd: 5 standardních + 1 logopedická Kapacita: 155
Provozní doba: 6.00 - 16.30 hod. Cena celodenní stravy: Kč 28,- 31,-
Výše úplaty za vzdělávání: Kč 350,-
Zaměření školy:

Školní vzdělávací program "Řeknu Ti pár vět, o tom jaký je svět...." -

Cíl vychází z přesvědčení, že vzdělávání předškolních dětí je potřeba nejvíce přizpůsobit přirozenému vývoji a životu dítěte. Učit dítě efektivním způsobům jak uplatňovat svou osobnost, jak žít plnohodnotný život a umožnit mu, aby prožívalo dětství takové, ve kterém se může zdravě rozvíjet. Důležitou součástí je položit základy celoživotního vzdělávání dle možností, zájmů a individuálních potřeb dítěte.

 

Součástí ŠVP je environmentální výchova, ekologické projekty – „Chráníme přírodu“, projekt podporující zdravé stravování „Skutečně zdravá škola“…

Aktivity:

keramický, flétnička, předškoláček, logohrátky – logopedická prevence, lidové tanečky, Mažoretky, Angličtina s úsměvem

Taneční škola "Carmen", Judo Baník Ostrava, Malý řemeslník

 

Mateřská škola Klegova 4, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
Adresa: Mateřská škola Ostrava - Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace
Zástupkyně řed. pro předškolní výchovu: Jana Švédová Telefon: 596 787528, 596 787596
E-mail:
www adresa:
ms.klegova@seznam.cz
www.materskaskolaklegova.websnadno.cz
Počet tříd:

4 standardní + 2 pro děti se speciálními

vzdělávacími potřebami (děti s autismem, mentálním postižením,vadou

sluchu, vadami řeči)

Kapacita: 130
Provozní doba: 6.00 - 16.30 hod. Cena celodenní stravy: Kč 40,-, Kč 43,-
Výše úplaty za vzdělávání: Kč 430,-

Zaměření školy:

 

 

Školní vzdělávací program "Barevný svět"

 

PROFILACE

jednotlivé oblasti se vzájemně prolínají, prostupují, ovlivňují, vzdělávací oblasti - biologická,psychologická, interpersonální, sociálně - kulturní +environmentální

 

a) VÝCHOVA KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU

projekt Skutečně zdravá škola, plavecký kurz, lyžařský kurz, spolupráce s fotbalovým klubem Vítkovice, volnočasové aktivity s rodiči

 

b) ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

výukové programy lesní škola Bělský les, Myslivecký spolek Odra, vzdělávací pořady Planetárium, Svět techniky Dětský ranč, ZOO, lesní park, Integrovaný blok - svět přírody

 

c) VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ

maximální rozvoj potenciálu, spolupráce s dětskou MENSOU - od 2014, Up Zábavné učení, učební pomůcky Hafera, spolupráce se Základní uměleckou školou - koncerty, vystoupení

 

d) VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

výborně vybavená třída, učitelky s kvalifikací v oboru, personální podpora asistenta pedagoga

Aktivity:

 

 

 

 

Mateřská škola Mjr. Nováka 30, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
Sídlo ředitelství: Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková organizace
Zástupkyně řed. pro předškolní výchovu: Mgr. Zdeňka Ivanská Telefon: 596 719028
E-mail:
www.adresa:
skolka@zslukasove.cz
https://ms.zslukasove.cz/
Počet tříd: 3 standardní + 3 logopedické Kapacita: 120
Provozní doba: 6.00 - 16.30 hod. Cena celodenní stravy: Kč 32,-, 33,-
Výše úplaty za vzdělávání: Kč 350,-
Zaměření školy:

Moderní mateřská škola

Hlavní vize školního programu:

1) Poznávám sebe

2) Poznávám druhé

3) Poznávám svět

 

Hlavní záměry:

1) Posilovat u dětí identitu, sebevědomí, samostatnost.

2) Abychom pro děti vytvořili vlídné prostředí s laskavostí a porozuměním pro každé dítě, s citlivostí a tolerancí posilující jistoty dítěte s dostatkem možností pro spokojené a radostné prožívání svého dětství v mateřské škole.

3) Vést děti k vytváření a posilování vzájemných vztahů k ostatním lidem a k osvojení si přirozených komunikačních mezilidských technik.

4) Pomáhat dětem uplatňovat jejich vlastní nápady a náměty při různých typech činností.

5) Dětem z logopedických tříd věnovat denně individuální logopedickou péči.

6) Chceme dětem zajišťovat přiměřenost činností a nabízet podněty k činnostem, v nichž se dítě uplatní.

7) Upřednostňujeme rozvíjení na základě smyslového vnímání, aktivní účasti dítěte na učení, na základě prožitků.

Aktivity: angličtina, judo, deskohrátky, robotika, předškoláčci

 

Mateřská škola I. Herrmanna 23, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
Sídlo ředitelství: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace
Zástupkyně řed. pro předškolní výchovu: Bc. Věra Ondřejová Telefon: 596716419
E-mail:
www adresa:
ms.hermana@seznam.cz
www.zskrestova.cz
Počet tříd: 2 standardní + 2 pro zrakově postižené Kapacita: 80
Provozní doba: 6.00 - 16.30 hod. Cena celodenní stravy: Kč 36,-, Kč 43,-
Výše úplaty za vzdělávání: Kč 340,-
Zaměření školy: Školní vzdělávací program "Společně vše vidíme - společně objevujeme svět" - společné vzdělávání dětí, integrace, inkluze, příprava na školu
Aktivity: angličtina, grafomotorika, hudební chvilky, keramika, výtvarné činnosti, pohybové hry v TV

 

Mateřská škola Mitušova 90, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
Sídlo ředitelství: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace

Zástupkyně řed. pro předškolní výchovu:

E-mail:

Fuchsová Lenka

Telefon: 732 380000
www adresa: msmitusova90.cz
Počet tříd: 5 věkově smíšených Kapacita: 125
Provozní doba: 6.00 - 16.30 hod. Cena celodenní stravy: Kč 28,- 31,-
Výše úplaty za vzdělávání: Kč 350,-
Zaměření školy:

„Mámo, táto chystáme se do světa“

Motto: S úsměvem si pojďme hrát, společně svět poznávat“

 

Zaměřujeme se na environmentální výchovu.

Naší společnou snahou je, aby se děti cítily v MŠ co nejlépe a do školky chodily s chutí a radostí.

Posláním MŠ je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí, cestou přirozené výchovy a připravit je pro školu, pro život s přihlédnutím na jedinečnost každého dítěte.

Mateřská škola je zapojena do projektu Skutečně zdravá škola.
Aktivity:

Veselé pískání – flétnička,keramika, pěvecký sboreček My(tu)šáci, taneční kroužek -Tanečky pro kluky i holčičky, sportovní kroužek - Judo Baník Ostrava, Předškoláček- pro děti OŠD

 

Mateřská škola A. Kučery 31, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
Sídlo ředitelství: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace
Zástupkyně řed. pro předškolní výchovu: Mgr. Žaneta Vašíčková Telefon: 597 317501
E-mail:
www adresa:
zastupce3@zsakucery.cz
www.zsakucery.cz
Počet tříd:

5 standardních

1 pro děti od 2 let věku

Kapacita: 168
Provozní doba: 6.00 - 16.00 hod. Cena celodenní stravy: Kč 30,-, Kč 33,-
Výše úplaty za vzdělávání: Kč 400,-
Zaměření školy:

Broučkův svět

Zaměření na rozvoj vztahu k přírodě a přírodnímu bohatství. Rozvoj poznávání přírody, péče o okolní prostředí a krajinu.

 

V provozu třída pro děti od 2 let věku dítěte

Aktivity: angličtina, keramika, zumba, výtvarný kroužek

 

Mateřská škola Ostrava - Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace
Adresa: Adamusova 7, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
Ředitelka: Švédová Jana Telefon: 595 782584
E-mail:
www adresa:

Počet tříd:

6 standardních

1 pro děti od 2 let věku

Kapacita: 153
Provozní doba: 6.00 - 16.30 hod. Cena celodenní stravy: Kč 40,-, Kč 43,-
Výše úplaty za vzdělávání: Kč 350,-
Zaměření školy:

Školní vzdělávací program "Barevný svět"

 

PROFILACE

jednotlivé oblasti se vzájemně prolínají, prostupují, ovlivňují, vzdělávací oblasti - biologická,psychologická, interpersonální, sociálně - kulturní +environmentální

 

a) VÝCHOVA KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU

projekt Skutečně zdravá škola, plavecký kurz, lyžařský kurz, spolupráce s fotbalovým klubem Vítkovice, volnočasové aktivity s rodiči

 

b) ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

výukové programy lesní škola Bělský les, Myslivecký spolek Odra, vzdělávací pořady Planetárium, Svět techniky Dětský ranč, ZOO, lesní park, Integrovaný blok - svět přírody

 

 c) VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ

maximální rozvoj potenciálu, spolupráce s dětskou MENSOU - od 2014, Up Zábavné učení, učební pomůcky Hafera, spolupráce se Základní uměleckou školou - koncerty, vystoupení

 

d) VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

výborně vybavená třída, učitelky s kvalifikací v oboru, personální podpora asistenta pedagogat


 

V provozu třída pro děti od 2 let věku dítěte

Aktivity:

 

Mateřská škola Ostrava- Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace
Mateřská škola J. Maluchy 13, 700 30 Ostrava - Dubina 

Fakultní instituce Ostravské univerzity v Ostravě

Sídlo ředitelství: A. Gavlase 12A, 700 30 Ostrava - Dubina
Zástupkyně řed. pro předškolní výchovu:: Mgr. Navrátilová Jana Telefon: 596 723767
E-mail:
www adresa:
ms.gavlase@cmail.cz
www.sedmikraskaapampeliska.cz
Počet tříd: 4 standardních + 1 logopedická Kapacita: 130
Provozní doba: 6.00 - 17.00 hod. Cena celodenní stravy: Kč 32,- Kč 35,-
Výše úplaty za vzdělávání: Kč 400,-
Zaměření školy:

Školní vzdělávací program "Rok se sedmikráskou"

je zaměřený na environmentální vzdělávání dětí. Doplňkový program "Kolečko"

Aktivity:

Všeználek - aktivity pro nadané a bystré děti preferující přírodní vědy,

program prevence respiračních onemocnění - inhalace, Pěvecký sbor "Sedmikráska", Malý kutil

 

Mateřská škola Ostrava- Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace

Fakultní instituce Ostravské univerzity v Ostravě

Adresa: A. Gavlase 12A, 700 30 Ostrava - Dubina
Ředitelka: Píchová Alena Telefon: 596 711301
E-mail:
www adresa:

www.sedmikraskaapampeliska.cz
Počet tříd: 4 standardní + 1 logopedická Kapacita: 130
Provozní doba: 6.00 - 16.30 hod. Cena celodenní stravy: Kč 32,-, Kč 35,-
Výše úplaty za vzdělávání: Kč 400,-
Zaměření školy:

Školní vzdělávací program "Já, človíček a svět"

je zaměřený na kulturní pregramotnost, která tvoří jednu z cílových kategorií předškolního vzdělávání. Zahrnuje kromě počáteční čtenářské a literární pregramotnosti i matematickou, estetickou, přírodovědeckou a sociální.
Aktivity:

Všeználek - aktivity pro nadané a bystré děti preferující přírodní vědy,

program prevence respiračních onemocnění - inhalace, Veselé pískání s Pampeliškou - zobcová flétna

 

Mateřská škola Ostrava - Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace
Adresa: F. Formana 13, 700 30 Ostrava - Dubina
Ředitelka: Bc. Raková Martina Telefon: 596711804
E-mail:
www adresa:
ms.formana@gmail.com
www.skolkaformana.estranky.cz
Počet tříd:

4 standardních + 4 logopedické

1 montessori

Kapacita: 220
Provozní doba: 6.00 - 16.30 hod. Cena celodenní stravy: Kč 31,- 33,-
Výše úplaty za vzdělávání: Kč 420,-
Zaměření školy:

Školní vzdělávací program "Duhová školka" - chceme, aby podnětné, zajímavé a obsahově bohaté prostředí probouzelo v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ukázat vše, co zvládne a dokáže. Šťastný úsměv, radost, spokojenost, ale také zaměstnané ruce a mysl dětí. To je naše Duhová školka. "Úspěšný start do života". 

 

Aktivity:  hravá angličtina, keramika, tanec a pohyb s úsměvem, pokusy a rošťárny, všeználek - interaktivně a hravě, práce s interaktivními pomůckami, pohádkové zpívánky

 

Mateřská škola J. Maluchy 105, 700 30 Ostrava - Dubina
Sídlo ředitelství: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace
Zástupkyně řed. pro předškolní výchovu:
E-mail:
Bc. Augustová Šárka

ms.j.maluchy.105@volny.cz
Telefon: 596 712227
www adresa: www.Lodickovaskolka.ic.cz
Počet tříd: 3 standardní+ 1 logopedická Kapacita: 118
Provozní doba: 6.00 - 16.30 hod. Cena celodenní stravy: Kč 34,- Kč 37,-
Výše úplaty za vzdělávání: Kč 420,-
Zaměření školy: Školní vzdělávací program - Modrá vlnka her a objevů
Osobnostně orientovaný model výchovy s prvky zdravého životního stylu se zaměřením na environmentální vzdělávání, rozvoj sociální gramotnosti, předčenářskou gramotnost a polytechnickou výchovu.
Aktivity:

celoroční program pro rodiče a děti "Mámo, táto, pojď si hrát"

 

Mateřská škola B. Dvorského 1, 700 30 Ostrava - Bělský Les
Sídlo ředitelství: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace
Zástupkyně řed. pro předškolní výchovu:
E-mail:

Lunkmossová Jana

Telefon: 596 711417
www adresa: http://skolka.zsdvorskeho.eu
Počet tříd: 5 standardních Kapacita: 168
Provozní doba: 6.00 - 17.00 hod. Cena celodenní stravy: Kč 36,-, Kč 41,-
Výše úplaty za vzdělávání: Kč 400,-
Zaměření školy: Školní vzdělávací program - "Co vidíme kolem sebe, zajímá to mě i tebe" - děti se hravou formou seznamují se světem lidí, přírody, věcí a radosti
Aktivity: kroužek taneční, barevná angličtina s úsměvem, judo

 

Mateřská škola Mozartova 9, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Sídlo ředitelství: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace
Zástupkyně řed. pro předškolní výchovu: Bc. Hlobilová Hana Telefon: 596 788385
E-mail:
www adresa:
ms.mozartova@iol.cz
www.zs-brezinova.cz
Počet tříd: 2 standardní Kapacita: 54
Provozní doba: 6.15 - 16.00 hod. Cena celodenní stravy: Kč 34,-  41,-
Výše úplaty za vzdělávání: Kč 400,-
Zaměření školy: Školní vzdělávací program "Je nám dobře na světě, na té modré planetě" - činnost školy je zaměřena na ekologii a ochranu životního prostředí
Aktivity: kroužek angličtina, atletika

 

Mateřská škola P. Lumumby 14, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Sídlo ředitelství: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace
Zástupkyně řed. pro předškolní výchovu: Bc. Jana Elisová Telefon: 596748155
E-mail: lumumby14@email.cz
www adresa: www.mslumumby.cz
Počet tříd: 4 standardní Kapacita: 104
Provozní doba: 6.00 - 16.30 hod. Cena celodenní stravy: Kč 33,- Kč 35,-
Výše úplaty za vzdělávání: Kč 440,-
Zaměření školy: Školní vzdělávací program "Školka plná pohody aneb jako u maminky" - rozvoj osobnosti dítěte na základě aktivního poznávání všeho nového a získávání kladných osobních postojů
Aktivity:

Interaktivní výukové ekologické programy

MŠ je zapojena do projektů „Celé Česko čte dětem“, „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“

  

Kroužky:

Čiperka (pohybový kroužek), Poskočnožka (hudebně pohybový kroužek), keramika, Povídálek (logopedická prevence), Předškoláček, Metoda dobrého startu (pro předškoláky), Malý badatel (přírodovědný kroužek)

 

Mateřská škola P. Lumumby 25, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Sídlo ředitelství: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace
Zástupkyně řed. pro předškolní výchovu: Zuzana Stachelová Telefon: 596 748110
E-mail:
www adresa:
ms@kosmonautu15.cz
www.kosmonautu15.cz
Počet tříd: 3 věkově smíšené + 1 logopedická třída
+ 1 pro děti s odloženou školní docházkou
+ 1 třída pro děti před vstupem do základní školy
Kapacita: 144
Provozní doba: 6.15 - 16.30 hod. Cena celodenní stravy: Kč 33,-, Kč 35,-
Výše úplaty za vzdělávání: Kč 280,-
Zaměření školy: Školní vzdělávací program "Souznění u lesa" - cílem je spokojené, samostatné, aktivní a sebevědomé dítě, které se umí samostatně rozhodovat, prosazovat svoje názory, je tvořivé a umí vyjádřit své názory a pocity. Dítě vedeme tak, aby se dobře rozvíjely jeho schopnosti, bylo připravené se učit, vnímat své okolí, komunikovat s ním a dovedlo zvládat určité úkoly. K tomu vytváříme podnětné vzdělávací prostředí, zajímavé a obsahově bohaté tak, aby se u nás dítě cítilo bezpečně, radostně a spokojeně. Každodenní pestrou nabídkou činností v dětech probouzíme aktivní zájem o poznání a objevování světa. Vytváříme základy kompetencí, důležitých pro celý další vývoj, vzdělávání a celoživotní učení. Všechny aktivity jsou realizovány v souladu s přírodou, se zdravým životním stylem a aktivním postojem k harmonickému prožití života.
Aktivity: angličtina, flétna, jóga, tanečky, folklórní soubor "Bělásek", sportovní hry - Hopsálek, keramika, Metoda dobrého startu - grafomotorické, muzikoterapie, roztleskávačky, kuchyňka

 

Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvková organizace
Sídlo ředitelství: MŠ Gurťjevova 9, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Zástupkyně řed. pro předškolní výchovu: Králová Renáta Telefon: 596 750154

E-mail:

www adresa:

msvolgogradska4@seznam.cz

www.ms-volgogradska4.webnode.cz

Počet tříd: 4 standardní Kapacita: 100
Provozní doba: 6.00 - 16.30 hod. Cena celodenní stravy: Kč 33,-, Kč 36,-
Výše úplaty za vzdělávání: Kč 400,-
Zaměření školy: Školní vzdělávací program "

„ S kamarády je mi prima“

 

Osobnostně orientovaný model + koncepce včasné péče.

 

Jsme škola otevřená všem a hledáme cesty, jak dětem

vytvořit optimální start do života.

 

Naší snahou je, aby si děti v MŠ prožily plnohodnotně

svůj dětský věk.
Aktivity: taneční kroužek, keramika

 

Mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace
Adresa: Za Školou 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Ředitelka: Mgr. Miklušová Věra Telefon: 602 511622
E-mail:
www adresa:
ms.zaskolou@seznam.cz
www.mszaskolou.cz
Počet tříd:

2 standardní +

1 pro děti od dvou let věku

Kapacita: 120
Provozní doba: 6.00 - 16.00 hod. Cena celodenní stravy: Kč 35,-, Kč 38,-
Výše úplaty za vzdělávání: Kč 440,-
Zaměření školy:

Školní vzdělávací program - "Náš svět"

ŠVP je založený na právu dítěte na výchovu a vzdělání, na individuálním uspokojování potřeb, na vzájemném respektování a spolupráci, aktivním učení, tvořivosti, na položení základů klíčových kompetencí nutných pro praktický život a vedoucích k celoživotnímu vzdělávání.

Hlavním cílem je nejen vzdělávání, ale i formování osobnosti dětí, jejich návyků, samostatnosti, rozvoj sociální gramotnosti, rozvoj řeči, pohybových dovedností, podpora úspěšnosti dětí při přechodu na vyšší stupeň vzdělávání - předčtenářská a předmatematická gramotnost.

Nabízíme kvalitní vzdělávání přiměřené věku, příznivé sociální klima, účelně vybavené prostředí, individuální přístup.

 

V provozu třída pro děti od 2 let věku dítěte

Aktivity:

MŠ je zapojena do celostátního ekologického projektu RECYKLOHRANÍ (ochrana životního prostředí). Spolupracuje s Charitou Sv. Alexandra. Sbírají druhotné suroviny (starý papír, kůru citrusových plodů, vršky Pet lahví apod.)

 

Mateřská škola Tylova, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Sídlo ředitelství: Mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace
Zástupkyně ředitelky: Rychtářová Iveta Telefon: 724 049005
E-mail:
www adresa:
mstylova@seznam.cz
www.mszaskolou.cz
Počet tříd: 2 standardní + 2 logopedické Kapacita: 120
Provozní doba: 6.00 - 16.00 hod. Cena celodenní stravy: Kč 35,-, Kč 38,-
Výše úplaty za vzdělávání: Kč 440,-
Zaměření školy:

Školní vzdělávací program - "Náš svět"

ŠVP je založený na právu dítěte na výchovu a vzdělání, na individuálním uspokojování potřeb, na vzájemném respektování a spolupráci, aktivním učení, tvořivosti, na položení základů klíčových kompetencí nutných pro praktický život a vedoucích k celoživotnímu vzdělávání.

Hlavním cílem je nejen vzdělávání, ale i formování osobnosti dětí, jejich návyků, samostatnosti, rozvoj sociální gramotnosti, rozvoj řeči, pohybových dovedností, podpora úspěšnosti dětí při přechodu na vyšší stupeň vzdělávání - předčtenářská a předmatematická gramotnost.

Nabízíme kvalitní vzdělávání přiměřené věku, příznivé sociální klima, účelně vybavené prostředí, individuální přístup.
Aktivity: MŠ je zapojena do celostátního ekologického projektu RECYKLOHRANÍ (ochrana životního prostředí). Spolupracuje s Charitou Sv. Alexandra. Sbírají druhotné suroviny (starý papír, kůru citrusových plodů, vršky Pet lahví apod.)

 

Mateřská škola Rezkova, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Sídlo ředitelství: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace
Zástupkyně řed. pro předškolní výchovu: Bc. Davidová Dana Telefon: 596 789929
E-mail:
www adresa:
info@msrezkova.cz
www.msrezkova.cz
Počet tříd: 5 věkově smíšené Kapacita: 130
Provozní doba: 6.00 - 16.30 hod. Cena celodenní stravy: Kč 31,-, 32,-
Výše úplaty za vzdělávání: Kč 360,-
Zaměření školy:

Školní vzdělávací program - "Školka hrou"

se skládá z 6 integrovaných bloků:

V království kamarádů, Podzimní čarování, Co vyprávěla sněhová vločka, Když jaro zaťuká, Výpravy za poznáním, Když sluníčko hřeje. Tyto bloky mají svá témata, která si pedagog konkretizuje dle potřeb dané třídy. Do nich jsou zařazeny aktivity všech pěti vzdělávacích obsahů s očekávanými výstupy. Jednotlivá témata jsou přizpůsobena ročním obdobím, tradicím, svátkům a tématům, která jsou dětem v elementární rovině PV blízká. Přizpůsobují se momentálním dovednostem a znalostem dětí a pokud možno se aktivity a činnosti odehrávají co nejvíce při pobytu venku.

Aktivity:

Polytechnické vzdělávání

MŠ má saunu a solnou jeskyňku.

 

Mateřská škola Tarnavova, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Sídlo ředitelství: Mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace
Zástupkyně ředitelky : Bc. Ryznerová Lenka Telefon:

725 059 224

E-mail:
www adresa:
ms.tarnavova@seznam.cz
www.mszaskolou.cz
Počet tříd: 3 standardní Kapacita: 84
Provozní doba: 6.00 - 16.30 hod. Cena celodenní stravy: Kč 35,-, Kč 38,-
Výše úplaty za vzdělávání: Kč 440,-
Zaměření školy:

Školní vzdělávací program - "Náš svět"

ŠVP je založený na právu dítěte na výchovu a vzdělání, na individuálním uspokojování potřeb, na vzájemném respektování a spolupráci, aktivním učení, tvořivosti, na položení základů klíčových kompetencí nutných pro praktický život a vedoucích k celoživotnímu vzdělávání.

Hlavním cílem je nejen vzdělávání, ale i formování osobnosti dětí, jejich návyků, samostatnosti, rozvoj sociální gramotnosti, rozvoj řeči, pohybových dovedností, podpora úspěšnosti dětí při přechodu na vyšší stupeň vzdělávání - předčtenářská a předmatematická gramotnost.

Nabízíme kvalitní vzdělávání přiměřené věku, příznivé sociální klima, účelně vybavené prostředí, individuální přístup
Aktivity: MŠ je zapojena do celostátního ekologického projektu RECYKLOHRANÍ (ochrana životního prostředí). Spolupracuje s Charitou Sv. Alexandra. Sbírají druhotné suroviny (starý papír, kůru citrusových plodů, vršky Pet lahví apod.)

 

Mateřská škola U Zámku, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Sídlo ředitelství: Mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace
zástupkyně ředitelky: Mgr. Reiblová Jana Telefon: 725 059590
E-mail:
www adresa:
Ms.U-Zamku@seznam.cz
www.mszaskolou.cz
Počet tříd: 3 standardní Kapacita: 65
Provozní doba: 6.00 - 16.00 hod. Cena celodenní stravy: Kč 35,-, Kč 38,-
Výše úplaty za vzdělávání: Kč 440,-
Zaměření školy:

Školní vzdělávací program - "Náš svět"

ŠVP je založený na právu dítěte na výchovu a vzdělání, na individuálním uspokojování potřeb, na vzájemném respektování a spolupráci, aktivním učení, tvořivosti, na položení základů klíčových kompetencí nutných pro praktický život a vedoucích k celoživotnímu vzdělávání.

Hlavním cílem je nejen vzdělávání, ale i formování osobnosti dětí, jejich návyků, samostatnosti, rozvoj sociální gramotnosti, rozvoj řeči, pohybových dovedností, podpora úspěšnosti dětí při přechodu na vyšší stupeň vzdělávání - předčtenářská a předmatematická gramotnost.

Nabízíme kvalitní vzdělávání přiměřené věku, příznivé sociální klima, účelně vybavené prostředí, individuální přístup
Aktivity: MŠ je zapojena do celostátního ekologického projektu RECYKLOHRANÍ (ochrana životního prostředí). Spolupracuje s Charitou Sv. Alexandra. Sbírají druhotné suroviny (starý papír, kůru citrusových plodů, vršky Pet lahví apod.)

 

Mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvková organizace
Mateřská škola Gurťjevova 9, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Adresa: Gurťjevova 9, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Ředitelka: Mgr. Sakmarová Jarmila Telefon: 596 746066

E-mail:

www adresa:

msgurtjevova@seznam.cz

www.ms-gurtjevova.webnode.cz

Počet tříd: 4 standardní Kapacita: 100
Provozní doba: 6.00- 16.00 hod. Cena celodenní stravy: Kč 33,-, Kč 36,-
Výše úplaty za vzdělávání: Kč 400,-
Zaměření školy:

Školní vzdělávací program

 

„S kamarády je mi prima“

 

Osobnostně orientovaný model + koncepce včasné péče.

 

Jsme škola otevřená všem a hledáme cesty, jak dětem

vytvořit optimální start do života.

 

Naší snahou je, aby si děti v MŠ prožily plnohodnotně

svůj dětský věk.
Aktivity: "Šikovné ruce"

 

Mateřská škola Výškovická, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Sídlo ředitelství: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace
Zástupkyně řed. pro předškolní výchovu:
E-mail:
Deszkásová Lucie

Telefon: 770 139283
www adresa: www.Zsvolgogradska.8u.cz
Počet tříd: 5 standardních Kapacita: 168
Provozní doba: 6.00 - 16.30 hod. Cena celodenní stravy: Kč 35,- Kč 37,-
Výše úplaty za vzdělávání: Kč 320,-
Zaměření školy: Školní vzdělávací program "Rok s krtečkem Josífkem" -

ŠVP vychází z přirozených potřeb dítěte – hry a zvídavosti. Umožňuje dítěti objevovat a chápat souvislosti na základě vlastních prožitků a dále je rozvíjet. Dává dítěti prostor k tvořivému myšlení, zkoumání, ale i příležitost dokázat si, co zvládne a dokáže. Neočekáváme, že všechny děti dosáhnou stejnou úroveň znalostí a schopností, ale snažíme se vytvořit podnětné prostředí pro přirozený osobností rozvoj každého jedince s respektováním jeho individuálních zvláštností. Naším cílem je upevňovat v dětech vztah k přírodě a ke své zemi, probouzet v nich ekologické cítění a snahu o život v souladu s přírodou a jejími zákonitostmi.

Aktivity: kroužky taneční, keramika, logohrátky

 

Mateřská škola Ostrava - Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace

Fakultní instituce Ostravské univerzity v Ostravě

Adresa: Staňkova 33, 700 30 Ostrava - Výškovice
Ředitelka: Bc. Beranová Šárka Telefon: 596 737543
E-mail: msstankova@seznam.cz
www adresa: www.msstankova.cz
Počet tříd: 4 standardní + 2 logopedické Kapacita: 140
Provozní doba: 6.00 - 16.30 hod. Cena celodenní stravy: Kč 32,-, Kč 35,-
Výše úplaty za vzdělávání: Kč 500,-
Zaměření školy:

Školní vzdělávací program - "Cesty kolem nás" - je zaměřen na

 duševní a tělesný rozvoj dětí s prioritou akceptovat každé jednotlivé dítě v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb, realizován v pohodovém klimatu MŠ, zajištěným všemi zaměstnanci MŠ.

V průběhu výchovně-vzdělávacího procesu respektujeme rámcové cíle konkrétně formulované ve vzdělávacích oblastech, které vedou k osvojování kompetencí a jejich postupnému zdokonalování, s průběžným záznamem dosahování v TVP. 

Během činností preferujeme prožitkové a situační učení s nezastupitelným významem hry, děti vedeme k samostatnosti a vytváříme podmínky k jejich seberealizaci. Proces integrovaného učení má především formu individuální, skupinovou a řízenou.

Aktivity: kroužky výtvarný, taneční zájmové činnosti, angličtina, keramika, klub maminek a batolat.
Při mateřské škole pracuje spolek "Zahrada dětí".

 

Mateřská škola Předškolní, 700 30 Ostrava - Výškovice
Sídlo ředitelství: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace
Zástupkyně řed. pro předškolní výchovu: Mgr. Lucie Hotárková Telefon: 596 749018

E-mail:

www adresa:

mspredskolni@seznam.cz

ms-predskolni.cz

Počet tříd: 5 standardní + 1 logopedické Kapacita: 144
Provozní doba: 6.00 - 16.30 hod. Cena celodenní stravy: Kč 38,-, Kč 41,-
Výše úplaty za vzdělávání: Kč 390,-
Zaměření školy:

Školní vzdělávací program - "Ať je jaro nebo zima, v naší školce je vždy prima" - vzdělávání probíhá na základě integrovaných bloků, které nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Obsah bloků vychází ze života dítěte, je pro ně smysluplný, zajímavý a užitečný. Realizace takovýchto bloků poskytuje dítěti širokou škálu různých aktivit a nabízí mu hlubší prožitek.

 

V provozu třída pro děti od 2 let věku dítěte

Aktivity: angličtina, taneční kroužek Carmen, atletika, keramika, flétnička, malý turista, předškoláček


 

Mateřská škola Srbská, 700 30 Ostrava - Výškovice
Sídlo ředitelství: Mateřská škola Ostrava - Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace
Vedoucí učitelka: Knoppová Antonie Telefon: 596 738073
E-mail:
www adresa:

www.mssrbska.cz
Počet tříd: 4 standardní + 1 logopedická Kapacita: 150
Provozní doba: 6.00 - 16.30 hod. Cena celodenní stravy: Kč 32,-, Kč 35,-
Výše úplaty za vzdělávání: Kč 500,-
Zaměření školy:

Školní vzdělávací program "Rok s vodníčkem" - hlavním cílem je vytvoření podmínek

pro základy zdravého životního stylu, podpora imunity a prevence horních cest dýchacích, v úzkém spojení s environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou (EVVO) pro děti předškolního věku.

 

 

Mateřská škola má vlastní saunu.

Aktivity: tanečky, keramika, judo
Při mateřské škole pracuje spolek "Zahrada dětí".