PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Soubor hygienických pokynů pro MŠ, ZŠ a SŠ

Informace MŠMT najdete zde