Provozní řád veřejného kluziště

Veřejná kluziště u ZŠ