Zdravá školka

První soukromá mateřská škola v Ostravě registrovaná v Rejstříku škol a školských zařízeníMateřská škola ZDRAVÍ s.r.o., Na Nivách 311/33, 700 30, Ostrava - Zábřeh
Provozovatel: Mateřská škola Zdraví s.r.o., Na Nivách 311/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Ředitelka: Bc. Kamila Rozehnalová Telefon: 773 278 599
E-mail:

www adresa:
info@zdravaskolka.cz

www.zdravaskolka.cz
Počet tříd: 2 věkově smíšené Kapacita: 1 třída / 15 dětí
Provozní doba: 6.00 - 18.00 hod. Cena celodenní stravy: Kč 65,-, Kč 102,-
Výše úplaty za vzdělávání: od Kč 4.000,00 / měsíc
Zaměření školy:


Aktivity:
Individuální přístup, prožitková pedagogika, Hravá angličtina, logopedie, monitoring a poradenství školního psychologa, tyflopedická péče, Škola zad, zdravá strava, zdravý životní styl

plavecký výcvik, lyžařský výcvik, keramika, solné jeskyně, golfový, taneční a hudebně-dramatický kroužek, mažoretky, saunování, kulturní využití, školka v přírodě, pravidelné výlety