Základní školy obvodu Ostrava - Jih

Přehled základních škol, které se nacházejí v našem obvodu.

Popis stavu jednotlivých škol včetně zájmových aktivit

HRABŮVKA

 

Základní škola a mateřská škola Ostrava–Hrabůvka, A.Kučery 20, příspěvková organizace

Ředitel/ka : Mgr. Rostislav Pytlík Telefon : 597 317 504

E-mail : sekretar@zsakucery.cz

Součást školy : MŠ A.Kučery 31, ŠD,ŠJ

Škola provozuje : Středisko pro dopravní výchovu, Plaveckou školu, Plaveckou učebnu

Zájmové kroužky : rukodělný, dramatický, pěvecký, hra na kytaru, dopravní, jazykové-AJ,ČJ,RJ, matematický, dějepisný, výtvarný, sportovní, PC, přírodovědný, chemický

www.zsakucery.cz

 

Základní škola Ostrava–Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace

Ředitel/ka : Mgr. Aleš Vodička Telefon : 596 787 663

E-mail : sekretariat@zsklegova.cz

Zaměření školy : rozšířená výuka TV (sportovní třídy-kopaná), dyslektické třídy

Zájmové kroužky : Klub Předškoláček, příprava na přijímací zkoušky-ČJ,M, metoda dobrého startu, výtvarná dílnička, pracovní dílnička, redakční (školní časopis), reedukační péče, prevence logopedické péče, házená - dívky, vaření.

www.zsklegova.cz

 

Základní škola a mateřská škola Ostrava–Hrabůvka, Krestova  36A, příspěvková organizace

Ředitel/ka : Mgr. Věra Rymiecová Telefon : 596 713 298

E-mail : zskrestova@zskrestova.cz

Součást školy : MŠ I.Hermanna 23, ŠD,ŠJ

Zaměření školy:  rozšířená výuka anglického jazyka od 1. ročníku, 4 až 6 hodin anglického jazyka týdně, výuka metodou CLIL

Zájmové kroužky: pěvecké sbory, hra na flétnu, keramika, jóga, florbal, sportovní hry, tenis, anglický jazyk, badatelský klub, klub logických a deskových her, vědecký kroužek a kroužek matematiky, přímo v naší škole vyučuje hru na hudební nástroje a zpěv ZUŠ Dr. Leoše Janáčka

www.zskrestova.cz


Základní škola a mateřská škola, Ostrava–Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace

Ředitel/ka : Mgr. Martin Pail Telefon : 736 761 940, 724 059 338

E-mail : pail@zsmitusova16.cz

Součást školy : MŠ Mitušova 90, MŠ Mitušova 6, ŠD, ŠJ

Zaměření školy : rozšířená výuka cizího jazyka od 1.roč. (anglický, ruský, španělský a německý jazyk)

Zájmové kroužky : keramický kroužek pro děti a rodiče, keramický, sportovní,  aerobic,  výtvarný, dramatický...

www.zsmitusova16.cz


Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková organizace

Ředitel/ka : Mgr. Petra Kalousková Telefon : 596 784 723

E-mail : info@zslukasove.cz

Součást školy : MŠ Mjr.Nováka 30, ŠD, ŠJ při ZŠ, ŠJ při MŠ

Zaměření školy : AJ-nepovinně od 1.ročníku, specializované třídy pro děti s poruchami

Zájmové kroužky : robotika, sborový zpěv, dramatická výchova, výtvarné činnosti, pohybový, čtenářský klub, turistický kroužek, a další dle zájmu žáků

www.zslukasove.cz


Základní škola Ostrava–Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace

Ředitel/ka : Mgr. Libuše Přikrylová, MBA Telefon : 596 789 850

E-mail : zsprovaznicka@seznam.cz

Součást školy : ŠD, ŠJ

Zaměření školy : - výuka žáků s intelektovým nadáním

- výuka cizího jazyka od 1.ročníku

- environmentální výchova

- speciální pedagogická péče

Zájmové kroužky : Robotika Klub nadaných dětí, Čtenářský klub, Zajímavá matematika, Věda nás baví, Šachový kroužek, Deskové hry, Anglický jazyk, Vědecké pokusy, Gymnastika,  Lehká atletika, Sportovní hry, Hra na flétnu, Sborový zpěv, Keramika, Florbal, Informatika, Výtvarný kroužek aj., aktivity v rámci Školního informačního centra

www.zsprovaznicka.cz

 

DUBINA

 

Základní škola a mateřská škola Ostrava–Dubina, V.Košaře 6, příspěvková organizace

Ředitel/ka : Mgr. Radka Palátová   Telefon : 595 700 057

E-mail : kosare@kosare.cz

Součást školy : MŠ J.Maluchy 105, ŠD, ŠJ

Zaměření školy : rozšířená výuka informatiky /6.-8.roč./, rozšířená výuka TV, dyslektická třída

Zájmové kroužky :  keramický, turistický, sportovní hry, volejbalový...

www.kosare.cz

 

Základní škola Ostrava–Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace:

Ředitel/ka : Mgr. Ludmila Večerková Telefon : 596 714 803

E-mail : posta@zsfformana.cz

Součást školy : ŠD, ŠJ, ŠK

Zájmové kroužky : míčové hry, volejbal, tenis, fotbal, dramatický, dovedné ruce, keramika, výtvarný, malý kuchtík, badatelské kluby čtenářské kluby, kluby deskových her, fotografický ...

www.zsfformana.cz

 

BĚLSKÝ LES

 

Základní škola a mateřská škola Ostrava–Bělský Les, B.Dvorského 1, příspěvková organizace (Fakultní škola Ostravské univerzity)

Ředitel/ka : Mgr.Miloš Kosík, Ph.D. Telefon : 596 711 769 (bezbariérový přístup)

E-mail : skola@zsdvorskeho.eu

Součást školy : MŠ B.Dvorského 2, ŠD,ŠJ

Zaměření školy : rozšířená výuka TV-basketbal, atletika /6.-9.roč./

Zájmové kroužky : rukodělné a výtvarné kroužky,  keramika, papírové modelářství, vaření, deskové hry...

www.zsdvorskeho.eu

 

ZÁBŘEH

 

Základní škola a mateřská škola Ostrava–Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace

Ředitel/ka : Mgr. Marek Pabjan, MBA Telefon : 596 746 735

E-mail : sekretariat@kosmonautu15.cz

Součást školy: MŠ P.Lumumby 25, ŠD, ŠK, ŠJ

Zaměření školy : Informační a komunikační technologie, cizí jazyky, sport

Zájmové kroužky : anglická konverzace, programování, tvorba webových aplikací, pěvecký sbor, sportovní hry, dramatický, keramika, výtvarná tvorba, taneční kroužek, počítače, deskové hry a jiné

www.kosmonautu15.cz

 

Základní škola a mateřská škola Ostrava–Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Ředitel/ka :  Mgr. Pavel Olšovský              Telefon : 596 746 665

E-mail : skola@zskosmonautu13.cz

Součást školy : MŠ P.Lumumby 14, ŠD

Zájmové kroužky :   keramika, deskové hry, basketbal, házená a další pohybové aktivity sportovního klubu Ostraváček

www.zskosmonautu13.cz

 

Základní škola a mateřská škola Ostrava–Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace

Ředitel/ka : RNDr.Jan Veřmiřovský,Ph.D. Telefon : 596 784 375  (bezbariérový přístup)

E-mail : zs.brezinova@quick.cz

Součást školy : MŠ Mozartova 9, ŠD, ŠJ,

Zaměření školy : výuka humanitních a přírodovědných předmětů

Zájmové kroužky : IT a robotika, výtvarné činnosti, modelářský kroužek, pěvecký kroužek, atletika, judo, házená

www.zs-brezinova.cz


Základní škola Ostrava–Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace
(Fakultní škola Ostravské univerzity)

Ředitel/ka : Mgr. Vladimír Durčák Telefon : 596 746 291  (bezbariérový přístup)

E-mail : skola@zschrjukinova.cz

Součást školy : ŠD, ŠJ

Zaměření školy : rozšířená výuka cizích jazyků

Zájmové kroužky : vaření, dopravní, logopedický, výtvarný, jazykové-NJ, ČJ, FJ, matematický, florbal, ekologický, sportovní, dramatický, přírodovědný, geografický, sálová kopaná, míčové hry, PC, dějepisný, taneční, mažoretky šikovné ruce, zdravý životní styl

 www.zschrjukinova.cz


Základní škola a mateřská škola Ostrava–Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace

Ředitel/ka : Mgr. Jan Šebesta Telefon : 596 750 879

E-mail :

Součást školy : MŠ Výškovická, ŠD, ŠJ

Zájmové kroužky : rukodělné kroužky - keramika, technická dovednost, sportovní kroužky - florbal, volejbal, aj.

www.skolavolgogradska.cz


Základní škola Ostrava–Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace

Ředitel/ka : Mgr. Petr Opletal Telefon : 555 558 695

E-mail : zsjugo@seznam.cz

Součást školy : ŠD, ŠK, ŠJ

Zaměření školy : zdravý životní styl, citová a ekologická výchova

Zájmové kroužky : dopravní, zahrádkářský, přírodopisný, umění a řemesla, matematický, jazykové-ČJ, AJ, reedukace, dramatický, vaření, plavání, výtvarný, keramický, sportovní, relaxační

www.zsjugoslavska.cz

 

Základní škola a mateřská škola, Ostrava–Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace

Ředitel/ka : Mgr. Miroslava Škaldová Telefon : 599 524 831

E-mail : zshorymirova@volny.cz

Součást školy : MŠ Rezkova 14, ŠJ MŠ, ŠD, ŠK, ŠJ ZŠ

Zaměření školy : Školní vzdělávací program "Společně na Horymírce", od 6.ročníku skupina s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky, škola má bezbariérový přístup

Zájmové kroužky : floorball, keramika, taneční, pohybové hry, badminton, flétna, šikulky...

www.zshorymirova.cz

 

VÝŠKOVICE

 

Základní škola Ostrava – Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace

Ředitel/ka : Mgr. Robert Kecskés Telefon : 596 737 461

E-mail : zs-srbska@zs-srbska.cz

Součást školy : ŠD, ŠK, ŠJ

Zaměření školy : ekologické zaměření

Zájmové kroužky : Šachy, šikovné ruce, keramika, výtvarný kroužek, vaření, flétna, angličtina hrou, francouzština, taneční kroužek, plavání, floorbal, badminton...

www.zs-srbska.cz

 

Základní škola a mateřská škola Ostrava–Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace (Fakultní škola Ostravské univerzity)

Ředitel/ka : Mgr. Zuzana Hranická Telefon : 596 750 070

E-mail : skola@zsserikova.cz

Součást školy : MŠ Předškolní 1, ŠD, ŠJ

Zájmové kroužky : keramika, sportovní, pěvecký, dramatický, veselá věda, flétna, stolní tenis...

www.zsserikova.cz