Mimořádná opatření a nařízení k provozování otevřených hřišť

V jakém režimu lze vzhledem k aktuálním opatřením provozovat hřiště a sportoviště otevřená pro veřejnost, která jsou podporovaná z transferů prevence kriminality dětí a mládeže?

Pravidla jsou určována aktuálními platnými opatřeními a vládními nařízeními a pokud se jedná o venkovní hřiště, která jsou přístupná veřejnosti tím způsobem, že na ně veřejnost přichází neorganizovaně, vztahují se na ně opatření týkající se volného pohybu osobhttps://covid.gov.cz/situace/pohyb-venku/volny-pohyb-osob-0, přičemž aktuálně platí pouze opatření týkající se ochrany dýchacích cest - viz poslední odstavec (za jejich dodržování je zodpovědný jednotlivec) https://covid.gov.cz/situace/rousky-respiratory/rousky-venku.

Počty osob a podmínky uvedené na tomto odkaze – Volný pohyb osob - se týkají pouze akcí. To znamená, že pouze v případě, že se bude na hřištích pořádat organizovaná akce, je potřeba zajistit jejich dodržování. Skutečnost, že hřiště patří ke škole nebo školce, je oplocené a má svého správce, nehraje podle podle dostupných informací žádnou roli. Vzhledem k tomu, že se opatření mohou měnit, doporučujeme v případě nejasností obracet na covid linku nebo https://covid.gov.cz/ V případě pořádání akcí zde získáte také informace k tomu, jak konkrétně zajišťovat plnění podmínek, které jsou s tím spojené.

Covid linka https://koronavirus.mzcr.cz/ Informační linka ke koronaviru 1221 je k dispozici každý den od 8 do 19 hodin.