Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Bezpečně doma, venku i u vody - prázdniny plné pohody

Poslední změna: Pátek 09.06.2017 12:41
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE informuje, doporučuje, radí

Bezpečně doma, venku i u vody - prázdniny plné pohody

Blíží se období letních prázdnin a s tím spojené také volené dny pro děti, které je mohou trávit také bez dozoru dospělých. Není tedy zcela od věci připomenout si několik základních pravidel ohledně bezpečného chování, které mohou přispět k pohodovému a ničím nerušenému prožití tohoto období. Rozdělit je můžeme do několika následujících kapitol.


Bez rodičů doma

V ideálním případě by měly být děti v době, kdy jsou doma bez rodičů zaměstnány činnostmi, které je neohrožují. Děti by měly být také poučeny o tom, jak se v této době chovat. Přístup k telefonu společně s telefonními čísly na policii, hasiče a záchranáře je v dnešní době již standardem. Také by neměly nikomu cizímu otevírat dveře, naopak vždy by měly děti využívat bytové kukátko a bezpečnostní řetízek na dveřích k tomu, aby se přesvědčily, kdo se za dveřmi nachází. Určitě by neměly skutečnosti o tom, že jsou doma samy sdělovat nikomu na sociálních sítích. Své kamarády si zvát domu pouze se svolením rodičů. Rodiče by se měli vždy přesvědčit, že dítě porozumělo možným rizikům, která je mohou potkat.


Pohyb dětí venku (hřiště, ulice, cyklostezky…)

Klíče od domu či bytu by děti neměly nosit viditelně případně je odkládat například u hřiště nebo na jiném místě, kde by se jich mohl zmocnit někdo jiný. Vhodný je pohyb dětí ve skupinách. Při jízdě na kole není od věci připomenout povinnost cyklisty do osmnácti let věku mít na hlavně řádně připevněnou bezpečnostní přilbu. Do deseti let věku nesmí cyklista užít pozemní komunikaci sám, pouze v doprovodu osoby starší patnácti let. Samozřejmosti by mělo být již také poučení dětí, které se pohybují venku bez doprovodu rodičů, ohledně komunikace s cizími lidmi případně přebírání jakýchkoliv dárků od neznámých osob.  Pro všechny děti, ale především pro ty starší platí, že by neměly experimentovat s žádnou návykovou látkou, alkoholem či cigaretami. Rodiče by měly být ze strany dětí vždy informovány o tom, co mají v plánu, kde a s kým se budou venku nacházet. Plány by měli děti měnit jen s jejich svolením.


Pobyt u vody

Pokud budeme hovořit o pobytu samotných dětí u vody, hovoříme už o náctiletých dětech. Menší děti by k vodě chodit samotné vůbec neměly a to ani v přítomnosti jen o několik málo let starších sourozenců či kamarádů. Velký důraz by zde měl být kladen již na samostatnost. Pokud jako rodiče dovolíme dítěti návštěvu koupaliště nebo jiné vodní plochy měli bychom si být jistí, že jsou dobří plavci, dokážou přivolat sobě nebo jinému případnou pomoc. Neměly by mít také sklony k rizikovému chování, jako jsou skoky do neznámé vody, vyhledávání silných proudů na řekách nebo přeceňování svých sil při plavání na delších tratích. Opět se doporučuje návštěva vodních ploch ve větších skupinkách dětí.


Rodiče by měli mít vždy na paměti, že bezpečí jejich dětí v době prázdninového období je v jejich rukou. Dobrá a srozumitelná komunikace na obou stranách je vždy přínosem. Odbourá u dětí možný pocit ukřivdění, že jim nebylo ze strany rodičů něco dovoleno a u dospělých napomůže k upevnění důvěry ve schopnosti a dovednosti dětí. Komunikujte tedy s dětmi, zajímejte se o jejich plány a časový harmonogram volných chvil a také jim bedlivě naslouchejte.

                                                                                        por. Bc. Richard Palát
                                                                                           komisař

Akce dokumentů

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka


Úřední hodiny »