Den památek na Jihu

29/9 2021

Šestý ročník festivalu komentovaných prohlídek zaměřených na přírodní podmínky, historii i současnost jednotlivých částí městského obvodu Ostrava-Jih se koná 9. a 10. října 2021. Komentované vycházky jsou přístupné ZDARMA a bez předchozí rezervace, stačí jen přijít na místo srazu.

Den památek na Jihu

PLÁN PROHLÍDEK:

Sobota 9. října:
9:00 – Náměstí Ostrava-Jih, sraz u infocentra v těsné blízkosti zastávek MHD Náměstí Ostrava-Jih. Vycházka představuje postupný vznik prostoru dnešního náměstí Ostrava-Jih, zabývá se urbanismem, uměleckými díly a souvislostmi s výstavbou sídliště Jižní Město. Součástí vycházky jsou ukázky historických snímků.
11:00 – Halda v Hrabůvce, sraz u podchodu autobusové zastávky Benzina. Trasa vede přes průmyslový odval k řece Ostravici a seznamuje zájemce s přírodními a historickými zajímavostmi oblasti, vede kolem pozůstatků technických a průmyslových objektů, popisuje také blíže období 2. světové války v oblasti haldy. Na vycházku si vezměte pevnou obuv /nerovný terén, místy bláto/.
13:30 – Historické jádro Zábřehu, sraz před kostelem Navštívení Panny Marie na ulici Závoří. Komentovaná vycházka Zábřehem nad Odrou seznamuje zájemce s unikátním kompletně dochovaným jádrem bývalé samostatné obce, která se roku 1924 stala součástí města Ostravy. Během procházky se seznámíte s dějinami místního kostela Navštívení Panny Marie a dalšími sakrálními památkami, s historií barokně vyhlížejícího zámku, s budovou neobarokní radnice, fojtství, školních budov aj.
16:00 – Bělský les od středověku po současnost, sraz na parkovišti naproti restaurace Dakota na Plzeňské ulici. Komentovaná vycházka připomíná historii největšího městského lesa v ČR. Pozornost je věnována středověkým a raně novověkým zápisům týkajících se lesa. Zazní také ukázka obrazu ,,Běláku“ z meziválečného období. Neopomeneme ani období druhé světové války, tramvajovou trať, rybníky, prameny, studánky a zaměříme se také na minulost i současnost starobělských Lurd. Navštívíme také nejstarší strom v lese. Společná vycházka končí u bývalé léčebny Vítkovických železáren, tzv. rekonvalescentu.
Neděle 10. října:
9.00 – Zábřeh – Družstevní osada, sraz u tramvajové zastávky Most Československé armády. Komentovaná trasa představuje prvorepublikové zahradní město sestávající z rodinných domů a vil, věnuje se architektuře, místním spolkům, osobnostem, společenskému životu a významným událostem v jedné z největších vilových čtvrtí na Ostravsku.
11:00 – Z Výškovic ke Korýtku podél Odry, sraz před Řízkárnou U Orla na Husarově ulici. Komentovaná vycházka představí základní údaje o historii Výškovic a dále povede podél starých meandrů Odry. Během vycházky si přiblížíme také minulost Odry a její úlohu při osvobozování Ostravy. Nemineme ani most na Polanecké spojce či opravený pramen v Korýtku, kde vycházka končí.
13:30 – Po stopách tramvajové dráhy Zábřeh - Pískové doly – Vítkovice, sraz na autobusové točně v blízkosti zastávky MHD Pískové doly. Během vycházky se dozvíte o různých plánech na vybudování tramvajové dráhy, o jejím finálním řešení a o prvních vozech. Pozornost bude věnována také vlečným drahám a přechodu od parního k elektrickému pohonu. Součástí vycházky je ukázka dobových snímků, pohlednic a drážních map. Návštěvníci se dozví informace o jednotlivých stanicích, o dopravních nehodách a o zániku dráhy v 60. letech minulého století. Vycházka přiblíží také významné objekty stojící kolem bývalé dráhy.
16:00 – Jubilejní kolonie, sraz u tramvajové zastávky Jubilejní kolonie. Během vycházky se seznámíme s pěti stavebními etapami, v nichž bylo sídliště budováno. Dozvíte se, čím byly jednotlivé etapy typické, a to nejen z hlediska architektury. Chybět nebudou ani informace o občanské vybavenosti, spolkovém životě, významných osobnostech či o nynější památkové ochraně a rekonstrukčních pracích. Součástí komentované vycházky je rovněž ukázka dobových snímků a literárních vzpomínek. 

Všechny informace jsou k dispozici také na webu Památky na Jihu.