Křižovatka u Kotvy je po modernizaci již plně průjezdná, řídí ji nová světelná signalizace

22/12 2020

Křižovatka ulic Čujkovova a Výškovická, která je součástí rekonstruovaného úseku hlavní dopravní tepny Ostravy–Jihu, je od pondělí 21. prosince opět plně průjezdná. Rozšířena je nově o samostatné levé odbočovací pruhy, které umožní bezpečnější a pohodlnější odbočení z ulice Výškovické na Čujkovovu a Volgogradskou. Řízena je novou světelnou signalizací. Stavba pokračuje budováním nových tramvajových nástupišť, autobusových zastávek a cyklostezky. Modernizace tohoto důležitého a frekventovaného místa zlepší situaci pro pěší, cestující MHD, cyklisty i automobilovou dopravu.

Křižovatka u Kotvy je po modernizaci již plně průjezdná, řídí ji nová světelná signalizace

„Protože úsek ulice Výškovické u obchodního centra Kotva je místem s vysokou četností pohybu lidí, je jeho rekonstrukce logisticky velmi náročná a představuje zátěž pro lidi, kteří bydlí v okolí. Udělali jsme maximum pro to, abychom sladili stavby obou investorů, města a dopravního podniku, do navazujících termínů a zkrátili tak dobu, po kterou bude místní obyvatele zatěžovat. Nyní tak máme možnost otevřít první část a umožnit průjezd automobilů. Kompletně by práce měly být hotovy příští rok v dubnu,“ uvedla investiční náměstkyně Zuzana Bajgarová.

 

Dokončeny jsou již všechny zemní práce, konkrétně úprava horkovodu a přeložky kabelových tras, tedy kamerového systému, trakčních kabelů, trolejového vedení i veřejného osvětlení. Komunikace dotčené stavbou mají nové živičné povrchy.

 

Přestavba vytížené lokality před nákupním střediskem Kotva pokračuje budováním nových tramvajových nástupišť v obou směrech – plně bezbariérových, osazených novými přístřešky, zábradlím a lavičkami. Propojí je nové celopryžové přechody. Nástupiště ve směru na Výškovice bude navíc rozšířeno a posunuto blíže ke křižovatce.

 

Dokončena bude také dělená stezka pro cyklisty a pěší, která povede podél areálu Kotva směrem ke kinu Luna až po ulici Proskovickou. Upraví se autobusové zastávky příměstské dopravy a dojde k opravě zpevněných ploch (mimo vozovky) dotčených stavbou. Rekonstrukci zastávek a křižovatky pro město provádí společnost IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc za 71,2 milionu korun s DPH.

 

Pro chodce jsou v období rekonstrukce k dispozici dva ohraničené koridory v blízkosti tramvajových zastávek, aby byl přes staveniště zajištěn bezpečný přechod přes ulici Výškovickou a také bezpečný přístup na tramvajové zastávky. 

 

Od poloviny září se zároveň upravovala tramvajová trať Dopravního podniku Ostrava ve Výškovické ulici ve dvou na sebe navazujících úsecích. Modernizace byla dokončena v pátek 18. prosince s výjimkou vegetačního krytu.

 

„Zmodernizovány byly úseky od křižovatky s ulicí Svornosti po křižovatku s ulicí Čujkovovou, a druhý úsek od křižovatky s ulicí Čujkovovou po křižovatku s ulicí Pavlovovou. Nová trať se bude vyznačovat podstatně delší životností, nižší hlučností a vibracemi. Na jaře, za příznivějších klimatických podmínek, bude po celé délce trati na Výškovické položen kryt se zatravněním a umělou zálivkou.  Předpěstovaný kryt ve formě travnatých pásů, který je již připraven, může být do trati položen až při vyšších teplotách,“ dodal náměstek pro dopravu Vladimír Cigánek.

 

Od soboty 19. prosince se vrátily na své běžné trasy autobusové linky, odkloněné kvůli rekonstrukci křižovatky ulic Výškovická a Čujkovova, a přestaly využívat objížďky.