Mezi oceněnými Stavbami Moravskoslezského kraje 2021 byly i Zeleň za Lunou a Rybníky ve Výškovicích

27/9 2022

Prestižní soutěž Stavba Moravskoslezského kraje představuje úspěchy ve stavitelství a upozorňuje na skvělé projekty i výjimečné osobnosti v oblasti stavitelství a architektury. Do letošního 16. ročníku se zapojilo celkem 46 staveb. Slavnostní oceňování se konalo ve čtvrtek 22. 9. pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Iva Vondráka a ministra průmyslu a obchodu ČR Jozefa Síkely. Čestné uznání získaly i dvě stavby z našeho Jihu.

Mezi oceněnými Stavbami Moravskoslezského kraje 2021 byly i Zeleň za Lunou a Rybníky ve Výškovicích

„Prodloužená Rudná si hlavní cenu v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje určitě zasloužila. Dokončení propojení Ostravy a Opavy usnadnilo cestování řidičům, přesunutí provozu mimo město ocenili i občané Ostravy-Poruby. Investorem stavby bylo Ředitelství silnic a dálnic, přesto ocenění GRAND PRIX považuji také za poděkování Moravskoslezskému kraji. Do dlouholetého sporu, který dokončení silnice brzdil a chvílemi vypadal beznadějně, vstoupil kraj jako mediátor. Podařilo se nám vyjednat kompromisy mezi oběma stranami a přispět k malému zázraku. Těší mě i ceny, které získaly stavby, jejichž investorem byl Moravskoslezský kraj. Porota ocenila naši revitalizaci zámeckého parku a saly terreny zámku Bruntál, Krajské Muzeum nákladních automobilů Tatra pak získalo cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

 

Soutěž Stavba Moravskoslezského kraje každoročně vyhlašují Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Obec architektů pobočky Ostrava a Moravskoslezský kraj. „Jsme velmi poctěni, že Svaz podnikatelů ve stavebnictví mohl být před více než 16 lety u zrodu této významné soutěže. České stavebnictví v současné době neprožívá úplně to nejlepší období. O to více jsme potěšeni značným počtem přihlášených staveb a jejich vysokou kvalitou. Věříme, že dokončené stavby významně přispějí ke zvýšení kvality života obyvatel Moravskoslezského kraje,“ zmínil technický ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví Ing. Pavel Ševčík.

Hlavním cílem soutěže je prezentace i propagace kvalitních projektů, staveb a jejich tvůrců, a také seznámení laické i odborné veřejnosti se současnou úrovní stavitelství a architektury v Moravskoslezském kraji.

„Tato podpora v případě Stavby Moravskoslezského kraje představuje snahu, aby byly na regionální úrovni oceněny architektonicky zdařilé, funkční a pro veřejnost přitažlivé stavby. Prezentace nejlepších realizací a diskuze o nich je cestou ke kultivaci veřejného vkusu a vzorem pro následování,” sdělil předseda Obce architektů Ostrava Ing. arch. Martin Chválek.

 

K zakládajícím vyhlašovatelům soutěže patří Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). „Je to již 16 let kdy jsme zahájili soutěž Stavba Moravskoslezského kraje. Je velmi pozitivní, že navzdory nelehké situaci, v níž se české stavebnictví nachází, dokáží naši inženýři a technici vyprojektovat a postavit každým rokem mnoho krásných a účelných staveb a pozitivně tak ovlivňovat životy lidí, kteří tyto stavby užívají,” řekl zástupce Ostravské oblasti ČKAIT Ing. Svatopluk Bijok.

 

 

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ:

 

KATEGORIE STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI – NOVOSTAVBY

HLAVNÍ CENA:              Novostavba MŠ Hrabová

ČESTNÉ UZNÁNÍ:          Polyfunkční centrum Trojanovice

                                      Přístavba k Hotelu u Holubů na Čeladné

 

KATEGORIE STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI – REKONSTRUKCE

Hlavní cena:
Rekonstrukce a modernizace Domu kultury POKLAD v Ostravě


Čestné uznání:    
Revitalizace knihovny na ulici Podroužkově v Ostravě
Rekonstrukce objektu na ulici Dělnické č.p. 411 na Komunitní Dům seniorů v Ostravě

 

KATEGORIE STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Hlavní cena:
NKP – zámek Bruntál – revitalizace zámeckého parku a saly terreny

 

Čestné uznání:             Prokešovo náměstí v Ostravě

Zeleň za Lunou v Ostravě

 

KATEGORIE BYTOVÉ DOMY

Čestné uznání:     NOVÁ KAROLINA II. ETAPA – 3.Část, Bytový dům A1 v Ostravě

                            Rezidence Kačírkova Opava

                            Bytový dům Mikulášská Krnov

KATEGORIE RODINNÉ DOMY

Čestné uznání:     RD Harfa, Ostravice

                            RD v Novém Jičíně – Loučce

                            RD Oldřichovice u Třince

 

 

KATEGORIE PRŮMYSLOVÉ STAVBY

Hlavní cena:         Hala ELPRO ENERGO – Hnojník

 

Čestné uznání:     Výstavba areálu DMHERMES TRADE, Krnov

 

 

KATEGORIE DOPRAVNÍ, INŽENÝRSKÉ A VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

Hlavní cena:          Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava

Čestné uznání:     Přednádražní prostor Havířov

                            Revitalizace rybníků v Ostravě – Výškovicích

 

 

KATEGORIE STAVBY REALIZOVANÉ MIMO ÚZEMÍ MSK

Hlavní cena: Úprava interiéru Balance Club Brumlovka v Praze

 

 

SPECIÁLNÍ CENY:

 

GRAND PRIX: Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava

CENA DĚKANA:

Děkanka fakulty stavební VŠB – TUO prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. ocenila:

Ing. Andreu Baďurovu

Ing. Marka Johanidese

Ing. Lukáše Procházku, a to za aktivní odbornou, výzkumnou a publikační činnost.

 

CENA LAICKÉ VEŘEJNOSTI:

Rekonstrukce a modernizace Domu kultury POKLAD v Ostravě

 

CENA MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR:

Muzeum nákladních automobilů Tatra v Kopřivnici


CENA HEJTMANA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Sportovní areál na ulici Leonova, Karviná – Hranice


ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ SPS

Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic v Ostravě

 

OSOBNOST STAVEBNICTVÍ

Ing. Jan Bazgier

 

CENA POROTY

Výstavba dálnice D48 v úseku Rybí – Rychaltice
 

Více informací najdete na webových stránkách soutěže Stavba MSK.