Předprostor Uralu v Zábřehu získá nový šmrnc a parkovací místa

15/8 2018

Městský obvod Ostrava-Jih v úterý 14. srpna předal zhotoviteli stavby, firmě COLAS CZ, staveniště na Jugoslávské ulici v Ostravě-Zábřehu. Rekultivace veřejného prostoru před obchodním střediskem a řešení parkování obyvatelům stávajících nemovitostí, bude hotovo do konce listopadu.

Předprostor Uralu v Zábřehu získá nový šmrnc a parkovací místa

Součástí stavby, za níž obvod zaplatí 11,084 milionu korun, je i doplnění nového mobiliáře a výsadeb.

Díky realizaci stavby s názvem „Parkoviště a předprostor objektu na ul. Jugoslávské, Ostrava-Zábřeh“ získá tento veřejný prostor novou architektonickou kvalitu i  šestnáct dalších parkovacích stání. Stávajících dvacet jedna stání na ul. Jugoslávské bude rekonstruováno, nově vytvořená parkovací stání se dopravně napojí novým sjezdem na komunikaci ul. Tylova.

Úpravu prostoru před Uralem jsem řešil při veřejném projednávání s občany a jsem rád, že se jejich náměty budou realizovat. Na místě budou umístěny prvky městského mobiliáře v podobě květináčů a betonových prefabrikovaných kostek k sezení. K oddělení prostoru pro pěší a parkovacích míst budou osazeny dělící kovové sloupky. Pamatováno je samozřejmě i na odpadkové koše,“ uvedl starosta Martin Bednář.

Místo bude krášlit také zrestaurovaný „Květ“, jehož autorem je ak. sochař Otta Cienciala. Umělecké dílo pocházející z přelomu 70. a 80. let minulého století bude s ohledem na havarijní stav restaurováno A. Martinem Kuchařem v sochařském ateliéru a poté umístěno zpět do prostoru jako estetický vodní prvek.