Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Zápisy do 1. tříd ZŠ na Jihu se uskuteční ve dnech 2. a 3. dubna 2019

Poslední změna: Pondělí 01.04.2019 16:16

Děti je možno v doprovodu zákonného zástupce zapsat do 1.tříd ZŠ pro školní rok 2019/2020 v úterý 2. 4. nebo ve středu 3. 4. 2019. Co nezapomenout vzít s sebou?

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k plnění povinné školní docházky podle § 36 odst.4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

K zápisu si vezměte s sebou :

  • občanský průkaz, rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení jeho trvalého pobytu

  • v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto rozhodnutí

  • v případě, že zákonný zástupce bude žádat odklad povinné školní docházky, doloží společně s žádostí také doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pokud zákonný zástupce nedoloží u zápisu oba posudky, bude vyzván, aby takto učinil nejpozději do 31.5.2019)

  • u dítěte, které dovrší 6-ti let v období záříprosinec 2019, je podmínkou přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení

  • u dítěte, které dovrší 6-ti let v období leden-červen 2020, je pomínkou přijetí vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Přehled základních škol zřizovaných našim obvodem, včetně jejich nabídky je k dispozici na https://ovajih.ostrava.cz/cs/informacni-rozcestnik/deti-a-mladez/skoly-a-skolska-zarizeni/zapis-do-1-trid-pro-skolni-rok-2018-2019-terminy-a-imformace nebo www.skolynajihu.cz

 

Akce dokumentů

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka


Úřední hodiny »