Zimní údržba místních komunikací: občanům slouží i dispečink

9/11 2021

Pondělí 1. listopadu 2021 bylo dnem zahájení zimní údržby místních komunikací. Zimní údržba skončí 31. března 2022.

Zimní údržba místních komunikací: občanům slouží i dispečink

Ilustrační foto

Údržba místních komunikací v zimním období spočívá ve zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, které vznikly povětrnostními vlivy a situací na místní komunikaci. Na území městského obvodu Ostrava-Jih se nachází přibližně 311 kilometrů takto udržovaných komunikací.

Každopádně občané mají možnost volat své podněty na dispečink, který je v provozu 24 hodin denně sedm dní v týdnu, a to v pracovních dnech od 7 do 14 hodin (odbor dopravy a komunálních služeb městského obvodu Ostrava-Jih: telefonní číslo 599 430 270). V době od 14 do 7 hodin a dále v nepracovní dny a svátky zajišťují telefonický dispečink Technické služby Ostrava-Jih (telefonní číslo 601 568 205).

„Na požadavky občanů je reagováno v kooperaci s dispečinkem a městskou polici, kdy jsou všechny tyto požadavky vždy prověřovány a individuálně řešeny,“ upřesňuje Daniel Jeřábek.  

Na úsecích místních komunikací, po kterých jsou vedeny trasy MHD, a na místních komunikacích, které jsou odebrány ze správy městského obvodu, zajišťuje zimní údržbu komunikací společnost Ostravské komunikace.

Na ostatních udržovaných úsecích komunikací zajišťují zimní údržbu vybrané společnosti spolu s příspěvkovou organizací Technické služby Ostrava-Jih. Na Pískových dolech, Dubině a v Hrabůvce se jedná o společnost VYKRUT zahradní služby, Bělský Les a Zábřeh mají na starost zmíněné technické služby a ve Výškovicích na komunikace dohlíží společnost Ostravské městské lesy a zeleň.

Důležitým upozorněním pro občany je, že do plánu zimní údržby nejsou zahrnuty všechny místní komunikace. Nařízení města č. 1/2011, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 7/2009, vymezuje  úseky místních komunikací III. a IV. třídy na území města Ostravy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Základní povinností uživatelů místní komunikace je přizpůsobit jízdu a chůzi stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý. Při chůzi po chodnících a komunikacích je potřeba dbát opatrnosti a věnovat zvýšenou pozornost stavu komunikace.