Změny v dopravní obsluze v souvislosti se zprovozněním kolejového propojení ulic Pavlovova-Plzeňská

21/7 2014

V neděli 31. srpna 2014 bude změněna organizace linek MHD zajišťujících dopravu především v rámci městského obvodu Ostrava-Jih, konkrétně dopravu mezi Dubinou, Hrabůvkou, Zábřehem a Výškovicemi.

Změny v dopravní obsluze v souvislosti se zprovozněním kolejového propojení ulic Pavlovova-Plzeňská

Nové kolejové propojení umožní zavedení nové tramvajové linky 15 v trase Dubina Interspar – ÚMOb Jih – Most Mládeže – Rodimcevova – Kotva – Výškovice. Tímto vznikne nové přímé spojení sídlišť Dubina a Bělský Les se Zábřehem a Výškovicemi, dosud možné pouze s přestupem mezi tramvajovou a autobusovou dopravou. Linka 15 pojede každých dvacet minut, a to v pracovní dny cca od 5 do 22 a o víkendech od 7 do 22 hodin.

Protože bude spojení mezi Hrabůvkou, Zábřehem a Výškovicemi posíleno novou tramvajovou linkou 15, dojde k odklonu trasy linky 41 do dolní části Výškovic neobsluhované tramvajovou dopravou na konečnou zastávku Klášterského. Vzhledem k tomu, že linka 15 nahradí linku 41 i po stránce počtu spojů v denním období, budou na lince 41 ponechány v podstatě jen „vratimovské“ spoje, které nahradí i některé stávající spoje linky 27 zejména v době mimo dopravní špičku (linka 27 už nebude mít konečnou Klášterského).

Rozsah provozu autobusové linky 27 mezi Hrabůvkou a Hrabovou a mezi Výškovicemi a Proskovicemi zůstane zachován v současném stavu. Rovněž bude zachován rozsah provozu linky 41 mezi Hrabůvkou a Vratimovem. V úseku mezi Hrabůvkou, Zábřehem a Výškovicemi (v trase Poliklinika – Hotel Bělský Les – Kotva – Klášterského) pojedou linky 27 a 41 po většinu dne ve společném intervalu dvaceti minut, v době nejsilnější dopravní špičky pak ve společném intervalu deseti minut, čímž dojde ke zlepšení dopravní obsluhy dolní části Výškovic.

Pozitivně bude reorganizací dopravy dotčena také linka 48, kde její veškeré denní spoje v současné době ukončené v Hrabůvce na zastávce Poliklinika budou prodlouženy až na zastávku Hrabová Tesco. Tímto budou nahrazeny rušené spoje linky 41, které jsou na této zastávce ukončeny v současné době, a zároveň dojde ke zlepšení dostupnosti hypermarketu Tesco Hrabová pro obyvatele tzv. Starého Zábřehu a zlepšení dostupnosti Avion Shopping Parku pro obyvatele části Hrabůvky.

Noční autobusové spoje mezi Hrabovou, Hrabůvkou, Zábřehem a Výškovicemi (v současné době vedené v lince 41) budou nově označeny jako linka 77. Jejich trasa bude sjednocena tak, že všechny tyto spoje budou jednotně zajíždět na zastávku Žižkovská, čímž bude zajištěna po celou noc s krátkou pěší docházkou dostupnost hypermarketu Tesco i přilehlého území.

                                                                                                          Koordinátor ODIS s. r. o.