Zrušení bezdoplatkových zón – výsledek stížnosti skupiny senátorů

8/10 2021

Také našeho městského obvodu Ostrava-Jih se citelně dotklo rozhodnutí ústavního soudu vyhovět  stížnosti skupiny senátorů a zrušení části zákona o hmotné nouzi, která umožňovala zřizovat v obcích tzv. bezdoplatkové zóny. Obce tak přišly o jednu z mála, ne-li jedinou, možnost, jak postupně zamezit nežádoucí koncentraci lidí často zneužívajících sociální systém a vysmívajících se morálním zásadám i sousedské ohleduplnosti.

Zrušení bezdoplatkových zón – výsledek stížnosti skupiny senátorů

Ve stížnosti jsou deklarovány porušení principu obecné rovnosti, svobody pohybu a pobytu, práva podnikat, nesplnění požadavku na racionalitu normy i rozpor s principem nepodmíněnosti výkonu práv. Zmíněn je i návrh řešení – smysluplná sociální práce a integrace jedince založené na práci s jednotlivcem.

V realitě však jde pouze o slova na papíře, která nepomohou lidem bydlícím v blízkosti ubytoven cítit se bezpečně a klidně spát, nebát se jít od zastávky po práci domů, pustit děti ven si hrát, neřešit opakující se krádeže a škody na majetku. Situace je špatná. Přesto, že se řešení problémů – a práci s jednotlivci – v těchto lokalitách již léta aktivně věnují lidé z tzv. multidisciplinárního týmu, rozčleněného vhledem k velikosti obvodu na čtyři kluby. Přesto, že radnice finančně podporuje a spolupracuje s neziskovými organizacemi, působícími v ubytovnách i jinde ve vyloučených lokalitách. Přesto, že radnice hradí provoz desítek bezpečnostních kamer. Řešením by mohl být výkup ubytoven. Všechny byly s tímto cílem osloveny, bohužel bez  úspěchu. Neměli zájem nebo nabídli neadekvátní cenu. Hotelový dům Hlubina majitel prodal raději jinému zájemci za cenu o 14 milionů nižší, než nabízela radnice.

Zákonnou možnost platnou od 1. června 2017 vyhlásit oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů obvod uvítal jako tolik potřebný nástroj k zamezení rozšiřování problémových lokalit.  Rada žádala o vyhlášení bezdoplatkových zón opakovaně, poprvé ihned první den této možnosti. Podařilo se nejprve v dubnu 2019 u nechvalně známé ubytovny SOIVA na ulici Hulvácká v Zábřehu, druhá byla vyhlášena na hotelový dům Hlubina a třetí pak na ubytovnu Areál na ulici Plzeňská v Hrabůvce.

Dík skupině senátorů (stížnost zde), které bych skutečně rád ubytoval v blízkosti některé z uvedených ubytoven, jsme zase na začátku. Slibuji, že budu nadále aktivní a budu na zákonodárce směřovat konkrétní návrhy úprav zákonů, které pomohou slušným občanům vůči těm, kteří neznají pravidla a morálku,“ komentuje zrušení starosta Martin Bednář.

Pomoci by podle něj mohly následující úpravy zákonů: 1) Závazné stanovisko obce k rozhodnutí o sociálních dávkách; 2) Zastropování doplatku na bydlení; 3) Posílení pravomocí městské policie; 4) Zpřísnění trestů a pokut při opakovaném přestupku či trestném činu; 5) Snížení věkové hranice trestní odpovědnosti (posuzoval by vždy soud)

Své názory můžete posílat na e-mailovou adresu: martin.bednar@ovajih.cz.

 

Senátoři podepsaní pod stížností:

BEZPP - Renáta Chmelová KDU-ČSL - Jitka Seitlová, Šárka Jelínková ČSSD - Jiří Dienstbier BEZPP - Miluše Horská, Lumír Kantor, Jiří Růžička, Božena Sekaninová, Emilie Třísková SEN 21- Václav Láska, Miroslav Antl HPP 11 - Ladislav Kos, Zdeněk Papoušek, Zuzana Baudyšová, Václav Hampl SZ - Petr Orel, Milada Emmerová, Eva Syková, Zdeněk Brož (BEZPP za KDU-ČSL), Radek Sušil (ČSSD)