ZŠ Březinova bude pro děti rodičů v první linii fungovat i přes podzimní prázdniny

20/10 2020

Protože jde o tzv. určenou školu pro vyjmenované profese krizové infrastruktury, provoz ZŠ Březinova zůstane zachován i v době vyhlášených volných dnů 26. a 27. 10. Stejně tak zůstane otevřena během podzimních prázdnin, tedy ve dnech 29. a 30. 10. Na státní svátek 28. 10. naopak nebude fungovat.

ZŠ Březinova bude pro děti rodičů v první linii fungovat i přes podzimní prázdniny

V uvedených pracovních a prázdninových dnech budou určené školy zajišťovat péči o děti v souladu s vydanými rozhodnutími hejtmana kraje v časovém rozmezí od 6.00 do 18.00 hodin.

Další opatření se s platností do 1. 11. týká všech školních družin. Zakazuje se osobní přítomnost žáků ve školních družinách (s výjimkou pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávané ve třídách podle § 16 odst. 9 školského zákona, pro které zůstávají v provozu).  U nich nicméně nemusí mít provoz družiny nezbytně charakter zájmového vzdělávání, může se jednat o pouhé zajištění dohledu do doby odchodu/převzetí žáka.