Jižní listy

Zpravodaj Jižní listy vydává městský obvod Ostrava-Jih pod evidenčním číslem Ministerstva kultury ČR E 12808.

Radniční zpravodaj pravidelně mapuje dění v obvodě a nabízí informace pro všechny věkové skupiny. Čtenář se dozví, co se v uplynulém období stalo, co se aktuálně děje i jaké jsou plány na oživení Jihu v budoucnu. Prezentuje nejen práci radnice Ostravy-Jihu, ale rovněž aktivity a působení dalších institucí a volnočasových subjektů na území obvodu.

Prostřednictvím poutavých rozhovorů představují Jižní listy pozoruhodné lidi, kteří v nejlidnatějším obvodě Ostravy žijí. Tematickou rozmanitost nabízí články, které čtenáře zavedou do oblasti školství a mezi seniory. V těchto případech je pozornost zaměřena na zajímavé události v uvedených oblastech, nevšední výkony, ocenění, služby, dobré skutky, které mohou inspirovat druhé, a podobně.

V každém vydání jsou rovněž příspěvky věnované participativnímu rozpočtu. Díky tomuto projektu mohou občané sami navrhovat i rozhodovat o části obecního rozpočtu s cílem zlepšit vlastní okolí.

Zpravodaj zároveň seznamuje zájemce s historickými tématy, která s Ostravou-Jihem souvisejí. Připomínají mimo jiné významné události z minulosti nebo památná místa, lokality, objekty atd. Prostor dostávají také začínající autoři, a to v rámci rubriky Junior redakce.

Nechybějí samozřejmě praktická sdělení, jako například kde a v které dny budou přistaveny kontejnery na svoz odpadu, v jakém termínu proběhne čištění ulic, nebo kdy, kde a jaká se uskuteční kulturní či sportovní akce. Oblibu mají rovněž volnočasové aktivity, k nimž lze započítat křížovku, sudoku či přesmyčky. 

Od začátku roku 2008 začal zpravodaj vycházet ve zcela novém grafickém provedení v barevné podobě na křídovém papíře. V dubnu roku 2013 byl rozšířen počet stran na čtyřiadvacet. V lednu roku 2015 se pak částečně inovovala grafická podoba. Od ledna 2018 došlo k rozšíření zpravodaje, a to na současných 32 stran.

Jižní listy vycházejí jedenáctkrát ročně (s výjimkou měsíce července), každé číslo v nákladu 50 000 výtisků. Občanům městského obvodu Ostrava-Jih jsou do poštovních schránek distribuovány zdarma.

Návštěvníkům těchto stránek nabízíme i elektronickou verzi zpravodaje. Každé číslo je k dispozici ke stažení ve formátu PDF, a to včetně varianty pro zrakově handicapované.

 

Redakční rada Jižních listů:

Markéta Langrová, místostarostka

Radim Ivan, místostarosta

Gabriela Gödelová, šéfredaktorka Jižních listů

Petr Bidzinski, redaktor Jižních listů

Marie Václavková, externí editorka a mediální konzultantka

 

Kontakt na redakci:

Šéfredaktorka:
Mgr. Gabriela Gödelová
tel.: +420 599 430 490
mobil: +420 702 245 557
e-mail: jizni.listy@ovajih.cz

 

Příjem inzerce:

Jiří Sachr   

sachr@regionalnivydavatelstvi.cz 

Tel.: 608 832 606 

Tomáš Sedláček              

Tel.: 737 379 703

sedlacek@regionalnivydavatelstvi.cz 

 

Ceník inzerce