V Zálomu opět zápis do matematických tříd

Dne 17. května 2006 v 8.00 se koná na naší škole, ZŠ V Zálomu v Ostravě – Zábřehu, již po desáté pro žáky 5. tříd přijímací řízení do 6. tříd s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. V těchto třídách je posílená dotace matematiky, chemie a dalších přírodovědných předmětů, které vedou zkušení učitelé. Žáci se věnují týdně šest hodin matematice. Výuka v těchto třídách je vhodná pro děti se zájmem o přírodní vědy. Žáci těchto tříd trvale vykazují dobré výsledky v soutěžích a především v přijímacím řízení na střední školy.

Jen namátkou máme mezi svými žáky úspěšné řešitele okresních kol matematické olympiády, zúčastnili jsme se Pythagoriády, mezinárodní soutěže Matematický klokan a Moravskoslezského matematického šampionátu 2005. Přihlášky si rodiče mohou vyzvednout v dubnu na sekretariátu školy a vyplněné je odevzdat do pátku 12. května 2006. Více informací poskytne škola písemně na e-mailové adrese: zs.vzalomu@cbox.cz nebo telefonicky na čísle 595782950.
Naše škola doplňuje výchovně vzdělávací proces širokým spektrem činností formou kroužků, exkurzí a odborných soustředění. Žáci mají ve dvou počítačových učebnách volně přístup k internetu. V řadě kroužků mohou prohlubovat své zájmy a rozšiřovat své schopnosti a dovednosti. Uvádíme z nich přírodovědný, kde se děti učí pečovat o zvířata, nebo mohou třeba pracovat ve školním časopise, který své postřehy a fejetony realizoval v kratičkém vysílání v neděli v Českém rozhlase. Tyto příspěvky byly pak shromážděny na dvě CD, která sponzoroval magistrát města Ostravy, Čs. rozhlas a DDM na Ostrčilově ulici. Obsahují příspěvky 50 dětí, jež je přednesly během minulého školního roku. Naši školu reprezentovali čtyři žáci a vyzkoušeli si, jaké je to „promlouvat k národu“.

Nyní od května 2005, po úspěšné výstavě návrhů na obaly CD a obrazů „Má hvězda“, bude probíhat výstava nazvaná „Můj přítel“, kde budou vystavovat „závěrečné práce“ žáci 9. tříd v podobě třídního tabla, představujícího plachetnice, o rozměrech 2 x 4 metry. Každoročně nejlepší práce zařazujeme do sborníku kresby a poezie.

Samozřejmostí je sport, vždyť kromě několika kroužků a lyžařských zájezdů pořádáme po sedmé týdenní cyklisticko vodácké soustředění v jižních Čechách, které má mezi žáky velký ohlas. Ti, kteří dávají přednost výtvarné tvorbě, výrobě koberců, šperků, drátování, sádrování, malování, poznávání přírody a životě v ní, rádi pojedou již po čtvrté na odborné výtvarné soustředění do Žimrovic u Hradce nad Moravicí.

Na těchto akcích si žáci ověří, že škola může být i bezva…