Hrabůvku osvěží městský projekt „Jezírko“

5/6 2019

Městský obvod Ostrava-Jih pracuje na rozsáhlých úpravách veřejného prostoru v části Hrabůvka. K pěti etapovému projektu s názvem „Revitalizace sídliště Hrabůvka“ se lidé mohli vyjádřit na dubnovém veřejném setkání v kulturním domě K-Trio. Na základě jejich podnětů bylo ve spolupráci s městem Ostrava rozhodnuto o umístění jezírka i studii na úpravu sousední lokality.

Hrabůvku osvěží městský projekt „Jezírko“

Projekt Regenerace Hrabůvky se týká prostoru od nákupního střediska na Horní ulici, přes finanční úřad, podél celé ulice Dr. Martínka až ke kostelu. Celá proměna proběhne v pěti jednotlivých etapách, které jsou v různých fázích připravenosti a realizace. Vloni  již proběhla výstavba nového parkoviště za poliklinikou, postupují stavební práce na Náměstí Jih. Na prostor před Poliklinikou se bude zadávat prováděcí projektová dokumentace. V příštím roce začne v rámci 4. etapy realizace  projektu Zeleň Savarin. Na ten v roce následujícím naváže projekt parkové úpravy s vodním prvkem s názvem „Jezírko“, připravovaný statutárním městem Ostrava v rámci Adaptační strategie na změnu klimatu.

„Jsem rád, že lidé využili možnost se k celému záměru vyjádřit, jejich náměty a podněty mimo jiné zohledníme i při tvorbě připravovaného Strategického plánu městského obvodu,“ uvedl místostarosta Jan Dohnal, odpovědný za strategický rozvoj Jihu. Informace o konceptu uvedené více etapové investice, včetně vizualizace, vyvolaly řadu otázek. Diskutovalo se také, zda přesunout „Jezírko“ do lokality u restaurace Kozlovna u Ježka.

Na základě veřejného projednání bylo ve spolupráci se statutárním městem Ostrava rozhodnuto o realizaci „Jezírka“ v původně plánované lokalitě u hřiště na ulici Klegova. Na revitalizaci lokality u restaurace Kozlovna u Ježka bude zpracována v rámci „Revitalizace sídliště Hrabůvka“ dílčí studie na opravu stávajícího hřiště a umístění krajinotvorných prvků,“ upřesnil Jan Dohnal s tím, že na „Jezírko“ se mohou lidé těšit v roce 2021.