Občané přispěli 72 návrhy do participativního rozpočtu

10. 8. 2016 Do konce června mohli všichni obyvatelé Ostravy-Jihu podávat své návrhy do pilotního ročníku participativního rozpočtu. Projekt nazvaný „Společně tvoříme Jih!!!“ byl představen veřejnosti již na začátku roku. Více než polovinu z celkového počtu návrhů, kterých na radnici dorazilo celkem 72, občané podali v posledním červnovém týdnu.

Tři části Ostravy - Jihu byly v počtu projektů vyrovnané

Obvod byl  pro účely Společně tvoříme Jih!!! rozdělen do čtyř oblastí - Bělský Les a Dubina, Hrabůvka, Výškovice, Zábřeh. Pro každou část byl stanoven stejný základ v hodnotě 1 mil Kč (20% rozdělované částky), zbývající 1 milion byl rozčleněn podle poměru trvale hlášených obyvatel. Celkem tak budeme rozdělovat pro Dubinu a Bělský les 1 220 000 Kč, v Hrabůvce 1 300 000 Kč, ve Výškovicích 1 140 000 Kč a v Zábřehu 1 370 000 Kč.

Rozdělení celkových 72 návrhů dle jednotlivých částí:

Hrabůvka - 20 návrhů
Zábřeh - 20 návrhů
Výškovice - 21 návrhů
Dubina a Bělský les - 11 návrhů

 "Děkuji všem obyvatelům našeho obvodu, kteří se zapojili do projektu participativního rozpočtu tím, že připravili svůj nápad pro realizaci. Mám radost, z velkého počtu podaných návrhů a těším se na jejich prezentace v měsíci září a říjnu, " uvedla Hana Tichánková, místostarostka městského obvodu Ostrava-Jih. „Zároveň zvu všechny občany k hlasování a výběru vítězných projektů v měsíci listopadu. Věřím, že touto cestou uděláme obvod, v němž žijeme příjemnějším a krásnějším. Společně tvoříme Jih. "

Vzhledem k tomu, že podávání projektů bylo otevřené již od května, v průběhu obou měsíců přicházeli občané za koordinátorkou Katkou Šebestovou na konzultace svých nápadů a návrhů.

"Nejčastěji jsme se bavili o rozpočtu, pro většinu občanů bylo těžké odhadnout, kolik by tak jejich návrh mohl stát. Několik projektů jsme bohužel kvůli formálním nedostatkům museli vyřadit  (důvodem byly například chybějící podpisové archy)," sdělila Katka Šebestová, koordinátorka projektu.

V tuto chvíli probíhá technické hodnocení projektů, během srpna pak bude známa celková částka podaných návrhů. Ta se stále upravuje, protože právě rozpočet je potřeba u většiny návrhů po technickém zhodnocení přizpůsobit, většinou navýšit. Ukázalo se, že odhady obyvatel týkající se nákladů například na vybudování parkovacích míst nebo chodníků jsou často velmi podhodnocené. Stejně tak u dětských herních prvků se musí jednat o  prvky certifikované, které se i výrazně cenově liší od běžně dostupných.

Občané se dozvědí o projektech, které postoupí do hlasování na začátku září, a to na webových stránkách, v Jižních listech či na facebooku  městského obvodu i Společně tvoříme Jih. Velká část návrhů se týká dětských hřišť a sportovišť, dále oprav veřejných komunikací či prostranství. Další projekty se týkají například cyklistiky nebo agility hřišť pro psy.

 

Kontakt:         Martina Gavendová, tisková mluvčí
Telefon:         +420 720 952 978
E-mail:           martina.gavendova@ovajih.cz