Pomoc nájemcům obecních nebytových prostor

29/10 2020

V současném všestranně nelehkém období radnice bedlivě sleduje vývoj situace a měnící se vládní opatření související s nouzovým stavem, vyhlášeným na území našeho státu z důvodu zhoršení epidemické situace.

Jsme si vědomi, že v této souvislosti znovu došlo k rozsáhlému omezování podnikatelských aktivit našich nájemců, přijali jsme proto další opatření, abychom jim alespoň částečně pomohli toto nelehké období překlenout,“ řekla místostarostka Markéta Langrová.

Pomoc nájemcům obecních nebytových prostor

Druhá vlna pandemie, a s ní související nová restriktivní vládní opatření, která znovu zasáhla do podnikatelských aktivit nájemců, je i pro obvod obrovskou komplikací, protože i jej pandemie velmi citelně zasáhla z hlediska propadu příjmů.

Rada městského obvodu Ostrava-Jih dne 26. 10. 2020 na svém mimořádném jednání pod usnesením č. 3504/RMObM-JIH/1822/28 rozhodla:                   

  • prodloužit o 3 měsíce termín splatnosti u nájemného a pachtovného včetně záloh na služby spojené s užíváním prostor splatného v měsíci říjnu 2020, listopadu 2020 a prosinci 2020 za užívání prostor v objektech ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih, a to podnikajícím fyzickým či právnickým osobám s výjimkou subjektů, kterým nebyl v rámci přijatých krizových opatření na základě usnesení Vlády České republiky číslo 996 ze dne 8. 10. 2020, číslo 1021 ze dne 12. 10. 2020 a číslo 1079 ze dne 21. 10. 2020 omezen nebo zakázán provoz v provozovnách
  • u objektů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih prodloužit do 31. 3. 2021 termín splatnosti nedoplatků vyúčtování služeb spojených s užíváním prostor sloužících k podnikání za rok 2019, a to všem subjektům s výjimkou těch, kterým nebyl v rámci přijatých krizových opatření na základě usnesení Vlády České republiky číslo 996 ze dne 8. 10. 2020, číslo 1021 ze dne 12. 10. 2020 a číslo 1079 ze dne 21. 10. 2020 omezen nebo zakázán provoz v provozovnách.

Podnikatelé, kteří splňují již nyní daná kritéria, mohou samozřejmě využít i navazující vládní pomoc pro podnikatele.

Ucelený přehled podpor a úlev pro podnikatele a zaměstnance získáte na webových stránkách www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace, podrobnosti k daňovým úlevám naleznete na webových stránkách ministerstva financí www.mfcr.cz/cs/aktualne, pokračuje i záchranný program Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem Covid – Nájemné II, který je zacílen na podporu podnikatelů provozujících maloobchodní podnikatelskou činnost a poskytování služeb zákazníkům, jehož prostřednictvím můžete získat podporu 50 % z celkového nájemného za období červenec 2020 až září 2020 a podpora už není podmíněna slevou ze strany pronajímatele. Podrobnosti k tomuto programu naleznete na adrese www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy.

 

Pokračuje i program Covid – Kultura II pro pomoc subjektům, které vykonávají podnikatelskou činnost v oblasti kultury a Covid – Sport II, pro podnikatelské subjekty v oblasti sportu.

Vývoj situace nepřetržitě sledujeme a pokud se epidemická situace nezmění nebo zhorší, budeme řešit možnosti další podpory dotčených podnikatelských subjektů,“ doplnila místostarostka Langrová.