Simulované žákovské zastupitelstvo

21/6 2019

Jaké to je býti zastupiteli městského obvodu si vyzkoušelo devatenáct žáků základních škol z Ostravy-Jihu.  Ve dnech 17. a 18. června 2019 se v zastupitelské místnosti radnice zúčastnili simulovaného žákovského zastupitelstva a společně s politiky se věnovali tématům obvodu. 

První den byl věnován interaktivnímu workshopu, kde se žáci seznámili se základy fungování politiky na komunální úrovni a vedením debaty. Odpoledne pak shlédli záznam skutečného jednání zastupitelstva našeho obvodu. Druhý den dopoledne si žáci nejen připomněli informace z předešlého dne, ale také zhodnotili zhlédnuté zastupitelstvo. Po rozdělení do čtyř fiktivních politických stran následně zpracovali témata, týkající se Ostravy-Jihu. To nejdůležitější se uskutečnilo odpoledne, kdy bylo ve 13 hodin v zastupitelské místnosti zahájeno samotné zasedání zastupitelstva žáků, řízené starostou Martinem Bednářem

Simulované žákovské zastupitelstvo

První den byl věnován interaktivnímu workshopu, kde se žáci seznámili se základy fungování politiky na komunální úrovni a vedením debaty. Odpoledne pak shlédli záznam skutečného jednání zastupitelstva našeho obvodu. Druhý den dopoledne si žáci nejen připomněli informace z předešlého dne, ale také zhodnotili zhlédnuté zastupitelstvo. Po rozdělení do čtyř fiktivních politických stran následně zpracovali témata, týkající se Ostravy-Jihu. To nejdůležitější se uskutečnilo odpoledne, kdy bylo ve 13 hodin v zastupitelské místnosti zahájeno samotné zasedání zastupitelstva žáků, řízené starostou Martinem Bednářem

Celou akci po oba dny pozorně sledovala místostarostka pro školství Dagmar Hrabovská, která se spolu s místostarosty Zdeňkem Hűbnerem a Janem Dohnalem rovněž zasedání žákovského zastupitelstva účastnila:„ Moc ráda jsem přivítala na radnici žákovské zástupce 8. a 9. ročníků pěti škol. Ve dvoudenním programu se interaktivním způsobem seznámili s komunální politikou a konkrétně se složením a s prací zastupitelstva obvodu Ostrava-Jih. Probírali klady a zápory našeho obvodu a s pomocí některých místostarostů si připravili k projednání a obhájení realizace čtyř projektů na simulované žákovské zastupitelstvo. Byla jsem velmi mile překvapena, jak realisticky a s přehledem svá témata zpracovávali. Nerozpakovali se oslovit úředníky obvodu a města a zjistit si relevantní informace,“ uvedla místostarostka a doplnila: „My, dospělí, jsme vysoce ocenili kultivovanost a věcnost vystupování našich mladých „ zastupitelů“. Každopádně je mohu ujistit, že jejich náměty a podněty nezapadnou a budeme se snažit je uvést v život.  Pevně doufám, že v budoucnu budou k politice přistupovat se znalostí věcí a aktivně ovlivňovat dění v obvodu. 18 let totiž mnozí budou mít už za tři roky.

Přítomní žáci ze ZŠ Březinova, ZŠ Šeříkova, ZŠ Provaznická, ZŠ MUDr. E. Lukášové a ZŠ Košaře obdrželi certifikát stvrzující absolvování tohoto projektu a malý dárek. Další simulované žákovské zastupitelstvo plánuje radnice uspořádat v příštím roce.  

Projekt simulace komunální politiky, během kterého si mohou žáci vyzkoušet roli zastupitelů a společně s politiky svého města řešit reálné místní problémy, připravila organizace Agora CE, o.p.s.