Harmonogram rozmístění velkoobjemových kontejnerů

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na území městského obvodu

Do velkoobjemových kontejnerů se mohou odkládat předměty z běžného chodu domácnosti, které se pro svůj rozměr nevejdou do popelnic nebo kontejnerů na komunální odpad. Nepatří do nich stavební suť, nebezpečný odpad (autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje aj.), bioodpad, elektrospotřebiče nebo počítače. Kontejnery se staví na určená místa mezi sedmou a čtrnáctou hodinou.

Velkoobjemový odpad lze odložit také ve sběrném dvoře, který je na ulici U Výtopny. Otevřen je denně od 8 do 18 hodin (v období od dubna do října od 8 do 20 hodin).

Společnost OZO Ostrava také nabízí svoz objemného odpadu z místa bydliště za poplatek ve výši 100 až 600 korun dle objemu. Službu lze objednat na webové adrese: eshop.ozoostrava.cz. Více informací naleznete zde.

V lednu se kontejnery nepřistavují kromě pondělí 31. 1.:

Tlapákova 10
J. Kotase 3, 31
A. Kučery 10
Fr. Hajdy 10, 24
Krestova 2, 24
Mjr. Nováka 12, 15
Aviatiků 4
Stadická 13

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na únor 2022