Nakládání s odpady

Separovaný odpad

Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. ukládá nepodnikajícím fyzickým osobám povinnost třídit odpady podle systému zavedeného v obci. Na území města Ostravy stanovuje systém nakládání s komunálním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 5/2008.

Elektroodpad

Staré nebo nepoužívané elektrospotřebiče, elektroniku či chladicí zařízení je možné odkládat ve sběrných dvorech a prodejnách a servisech ELEKTRO; vysloužilá menší elektrozařízení lze vkládat do červených kontejnerů na tříděný odpad.

Jedlé oleje

Prakticky všechny potravinářské oleje a tuky používané v domácnosti lze recyklovat a můžou tak člověku znovu posloužit. Stačí je slít do obyčejné PET láhve a odnést do některého z našich kontejnerů, jejichž síť stále rozšiřujeme. Předcházíte tak ucpání odpadního potrubí, a navíc pomáháte šetřit naši planetu!