Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Standardy kvality sociálních služeb

Poslední změna: Středa 11.11.2015 07:55 by Škubal Roman
-

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih jako poskytovatel sociálních služeb poskytuje  kvalitní sociální služby a snaží se jejich úroveň neustále zvyšovat. Ve své práci se řídí standardy kvality sociálních služeb a metodickými postupy, které jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.


Sedm zaměstnanců odboru sociální péče se v letech 2006 – 2008 aktivně účastnilo vzdělávacího programu, který byl zaměřen na zvyšování kvality sociálních služeb na území Statutárního města Ostravy „Q Ostrava“ .

Obsah standardů kvality

Procedurální standardy
 • Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb
 • Ochrana práv osob
 • Jednání se zájemcem o sociální službu
 • Smlouva o poskytování sociální služby
 • Individuální plánování průběhu sociální služby
 • Dokumentace o poskytování sociální služby
 • Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby
 • Návaznost poskytované služby a další dostupné zdroje
Personální standardy
 • Personální a organizační zajištění sociální služby
 • Profesní rozvoj zaměstnanců
Provozní standardy kvality sociálních služeb
 • Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby
 • Informovanost o poskytované sociální službě
 • Prostředí a podmínky
 • Nouzové a havarijní situace
 • Zvyšování kvality sociální služby


S obsahem standardů je možno se seznámit na jednotlivých pracovištích oddělení sociálních služeb (viz. kontakty).

Akce dokumentů