Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Přehled komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih

Poslední změna: Čtvrtek 30.05.2019 07:34 by Štěříková Blanka

Komise bytová

Předseda:

 1. Stanislav Odstrčil,  odstrcil.s@volny.cz


  Členové:
 2. Radko Ďurčo
 3. Mgr. Lucie Foldynová
 4. Tomáš Gemela
 5. Dagmar Holaňová
 6. Marie Hrubá
 7. Pavel Kolář
 8. Romana Körösi
 9. Bc. Vratislava Krnáčová
 10. Bc. Václav Mrkvica
 11. Jiří Stráník
 12. Mgr. Hana Štanglerová
 13. František Teplík
Obsahová náplň činnosti:

 • zásady pronájmů obecních bytů
 • výběrová řízení na pronájem obecních bytů
 • žádosti o uzavření nájemních smluv
 • žádosti o ukončení nájmu bytu dohodou
 • návrhy na ukončení nájmu bytu z důvodu porušování nájemních podmínek
 • návrhy na uzavření (prodloužení) smluv o ubytování
 • stížnosti na závadné chování osob bydlících v obec. bytových domech
 • výpovědi z nájmu bytu, výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu


Komise investiční, strategického rozvoje a výstavby

Předseda:

 1. Ing. Karel Malík, karel.malik@ovajih.cz, 605 292 248


  Členové:
 2. Ing. Vlasta Gazdová
 3. Ing. Lenka Holková
 4. Bc. Vratislava Krnáčová
 5. David Kotásek
 6. Ing. et Ing. Leo Luzar
 7. Dalibor Mouka
 8. Ing. Jaroslav Nahodil
 9. Bc. Pavlína Nováčková
 10. Ing. Břetislav Riger
 11. Bc. Petr Smoleň
 12. Ing. Martin Štěpánek, Ph.D.
 13. Ing. Marek Vysocký
 14. Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA

Obsahová náplň činnosti:

 • vybrané investiční záměry, které připravuje:

-       odbor investiční

-       odbor dopravy a komunálních služeb

-       odbor školství a kultury

-       odbor bytového a ostatního hospodářství

 • projednání a vyjádření se k investičním záměrům právnických i fyzických osob, které se dotýkají rozvoje obvodu a kde se MOb Ostrava-Jih vyjadřuje k umístění stavby v rámci platného stavebního zákona
 • vyjádření se k projektům a záměrům týkajících se životního prostředí
 • vyjádření k strategickému plánu ve všech jeho fázích (vznik, implementace, naplňování)


Komise majetková

Předseda:

 1. Stanislav Odstrčil,  odstrcil.s@volny.cz


  Členové:
 2. Radka Čejková
 3. Ing. Vlasta Gazdová
 4. Petr Jakubek
 5. Mgr. Petr Opletal
 6. Ondřej Platko
 7. Mgr. Libuše Přikrylová, MBA
 8. Mgr. Ondřej Sýkora
 9. Tomáš Šimko

Obsahová náplň činnosti:

Projednává a posuzuje záležitosti týkající se nemovitého majetku svěřeného MOb Ostrava–Jih; vydává stanoviska:

 • k prodeji, koupi, daru či směně svěřeného nemovitého majetku
 • k nabytí nemovitého majetku
 • k prodeji, koupi, daru či směně nesvěřeného nemovitého majetku
 • ke svěření či odejmutí nemovitého majetku MOb Ostrava-Jih
 • k uzavření nájemních smluv ke svěřeným pozemkům převážně za účelem umístění reklamního zařízení, restaurační zahrádky, stánku, parkovacího stání, parkoviště apod.


Komise pro dopravu, parkovací systémy, komunální čistoty a pořádku

Předseda:

 1. Mgr. Radim Ivan,  RadimIvan.SP@gmail.com


  Členové:
 2. Jiří Břenek
 3. Eduard Cios
 4. Michal Drnovský
 5. Jan Gara
 6. František Janeček
 7. Pavel Kolář
 8. Ing. Petr Kopečný
 9. Jaroslav Křístek
 10. Dalibor Mouka
 11. Jaroslav Musial
 12. Bc. Petr Smoleň
 13. por. Bc. Martin Šimek

Obsahová náplň činnosti:

 • posuzování dopravních situací včetně návrhů na změny v organizaci dopravy
 • vyjadřování se k záměrům na prodej, pronájem a směnu pozemků či dalším záměrům týkajícím se veřejného prostranství/projektů v oblasti dopravní infrastruktury
 • návrhy týkající se rekonstrukcí, oprav a údržby veřejných komunikací, správy městského mobiliáře, péče o zeleň a dalších činností odboru dopravy a komunálních služeb


Komise sociální

Předseda:

 1. Mgr. Hana Štanglerová,  hana.stanglerova@ssss.cz, 603 573 780


  Členové:
 2. Irena Bláhová
 3. Ing. Michal Breškovec
 4. Josef Graňák
 5. Bc. Jana Hellerová
 6. Dagmar Holaňová
 7. Jiřina Chlebovská
 8. Jiřina Ivanová
 9. Ing. Jiří Šlusař

Obsahová náplň činnosti:

 • hodnotí potřebu sociálních služeb na území MOb Ostrava–Jih
 • podporuje rozvoj sociálních služeb vycházejících z komunitního plánu v zájmu zachování optimální sítě potřebných služeb
 • hodnotí potřeby a dostupnost sociálně - zdravotní péče pro občany MOb Ostrava–Jih, zejména pak pro osoby invalidní a handicapované spoluobčany
 • spolupracuje se všemi organizacemi a skupinami, které se zabývají humanitární a sociální činností
 • zabývá se otázkami souvisejícími s činností nadací a nestátních organizací působících v sociální oblasti
 • navrhuje na základě schváleného rozpočtu výši finančních příspěvků (dotace, dary) jednotlivým organizacím, nadacím a nestátním organizacím působícím v sociální oblasti
 • podporuje rozvoj sociálních služeb na území MOb Ostrava–Jih


Komise pro bezpečnost, proti kriminalitě, pro sport a volný čas

Předseda:

 1. Ing. Svatava Huťková, shutkova@seznam.cz, 603 806 562


  Členové:
 2. Tomáš Gemela
 3. Petr Jakubek
 4. František Janeček
 5. Bc. Robert Kolena
 6. Ing. Martin Kret, DiS.
 7. Mgr. Marek Pabjan, MBA
 8. Mgr. Viktor Panuška
 9. Jan Vavroš

Obsahová náplň činnosti:

 • bezpečnostní situace v MOb Ostrava-Jih, náměty v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality
 • spolupráce s Městskou policií Ostrava, hasičským záchranným sborem, letními tábory, Ostravskými městskými lesy
 • multidisciplinární tým, ubytovny
 • žádosti o poskytnutí transferů z rozpočtu města za účelem zabezpečení prevence kriminality
 • poskytování finanční podpory - dotace, dary


Komise kulturní a školská

Předseda:

 1. Mgr. Michaela Sudová, LL.B.,  styskalovam@gmail.com, 774 855 427


  Členové:
 2. Jan Gara
 3. Ing. Lenka Holková
 4. Jiřina Chlebovská
 5. PaedDr. Ivona Klímová, MBA
 6. Jana Maternová
 7. Mgr. Libuše Přikrylová, MBA
 8. Mgr. Hana Štanglerová
 9. Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D.

Obsahová náplň činnosti:

 • záležitosti školských zařízení (vyhlášení volných dnů, souhlasy se zapojením do projektů, přijetí darů, odpisové plány, rozbory hospodaření, nakládání s majetkem organizací)
 • spolupráce s dětskými kluby, školskými zařízeními v MOb Ostrava-Jih
 • poskytování finanční podpory

Komise pro otevřenou radnici, informační technologie a vztahů s veřejností

Předseda:        

 1. Gabriela Macečková, gabriela.maceckova@pirati.cz, 735 892 370


  Členové:
 2. Mgr. Radim Ivan
 3. Mgr. Zlata Klenková
 4. Jakub Křikala
 5. Mgr. Ondřej Sýkora
 6. Bc. Eliška Ulehlová
 7. Jan Vavroš
 8. Ing. Martina Vavříková
 9. Ing. Marek Vysocký

Obsahová náplň činnosti:

 • zajišťuje organizační a technickou podporu, řeší otázky transparentnosti, komunikace s občany, informovanosti a také shromažďuje a zpracovává příklady dobré praxe
 • spolupracuje s oddělením informačních systémů z odboru hospodářské správy a také s odborem vztahů s veřejností
 • doporučuje informace ke zveřejnění skrze dostupné nástroje, jako jsou webové stránky, facebookové stránky, Jižní listy nebo samotná budova radnice
 • iniciuje postupy pro zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů
 • pracuje na zefektivnění procesů a systémů práce s využitím IT
 • dává podněty k vylepšování projektu participativního rozpočtu a věcem s participací souvisejících
 • dbá na řádné dodržování transparence tam, kde je to možné
 • prosazuje dostupnost open dat a zabývá se jejich využitím
 • monitoruje názory občanů, organizací a médií k rozhodnutí zastupitelstva a rady MOb Ostrava–Jih
 • vyhodnocuje veřejná setkání – reflexe
 • doporučuje školení pro zastupitele a radní

Akce dokumentů