Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Tento sazebník byl schválen Radou městského obvodu Ostrava-Jih dne 24. 10. 2017 usnesením č. 5567/136