Odpovědi na žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Odpovědi 2013

 

DatumObsahMat.ÚplataEvid
02.09.2013
výlepové plochy a nástěnky pro volby do Parlamentu České republiky image.pdf ne
1
02.09.2013 situace v ubytovně na ul. Čujkovova 40, Ostrava-Zábřeh image.pdf ne 2
02.09.2013 rozsudek Nejvyššího soudu ČR a právní úprava pojmu "schůdnost" image.pdf ne 3
09.09.2013 veřejné zakázky v Ostravě-Jihu image.pdf ne 8
18.09.2013 kontrolní protokol SMO a jeho projednání na zastupitelstvu image.pdf ne 7
25.09.2013 usnesení zastupitelstva k situaci v ubytovnách na ul. Čujkovova 38-40, Ostrava-Zábřeh image.pdf ne 5
27.09.2013 Akord Ostrava-Zábřeh s. r. o. image.pdf ne 6
30.09.2013 přestupek neoprávněné užívání titulu absolventa VŠ image.pdf ne 4
09.10.2013 informace z jednání zastupitelstva image.pdf ne 9
15.10.2013 výzva k vymáhání škody image.pdf ne 10
23.10.2013 zimní údržba 2010-2014 image.pdf ne 11
04.11.2013 veřejné zakázky Ing. Vladislav Uličný - INTEXT image.pdf ne 12
06.11.2013 veřejné zakázky MSS Ostrava spol. s r. o. image.pdf ne 13
06.11.2013 schodiště obchodního střediska Odra image.pdf ne 14
08.11.2013
kupní smmlouva na obchodní centrum Odra image.pdf ne 15
12.11.2013 náhrada mzdy a výdělku zastupitelů image.pdf ne 17
19.11.2013
smlouvy se společností RENGL, s. r. o.
image.pdf
ne
21
20.11.2013 kolaudační rozhodnutí - schodiště OC Odra image.pdf ne 16
25.11.2013 údržba zeleně image.pdf ne 23
25.11.2013 veřejné zakázky Beskydská stavební a. s. image.pdf ne 18
26.112013 OC Odra

image 1.pdf

image 2.pdf,

image 3.pdf

ne 19
27.11.2013 podchod na ul. Dr. Martínka image.pdf ne 20
02.12.2013 smlouvy uzavřené se společnostmi RENGL, s. r. o.  a  Woodman production, a. s. image_1.pdf;image.pdf, image.pdf ne 22
10.12.2013 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu image.pdf ne 26
13.12.2013 veřejná zakázka Regenerace zeleně 29. dubna x středisko Odra image.pdf ne 25
30.12.2013 výsadba zeleně poblíž OD Odra image.pdf ne 27