Odpovědi na žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Odpovědi 2014

 

DatumObsahMat.ÚplataEvid
06.01.2014 stavební povolení na demolici střediska Odra image.pdf ne 1/2014
15.01.2014 dotaz na rozhodnutí ÚOHS image.pdf ne 3/2014
17.01.2014 počet přestupků, počet sňatků, evidence dlužníků image.pdf ne

2/2014

23.01.2014 žaloba ve věci rozhodnutí ÚOHS image.pdf ne 6/2014
24.01.2014 dokumenty k OC Odra image.pdf ne 4/2014
28.01.2014 odvody z loterií image.pdf ne 5/2014
31.01.2014 prodej nemovitostí image.pdf ne 7/2014
31.01.2014 seznam prodaných nemovitostí image.pdf ne 8/2014
31.01.2014 prodej pozemků 2013 image.pdf ne 9/2014
31.01.2014 prodej pozemků 2014 image.pdf ne 10/2014
03.02.2014 údržba zeleně image.pdf ne 14/2014
04.02.2014 FC Ostrava-Jih image.pdf ne 11/2014
05.02.2014 novoroční ohňostroj image.pdf ne 12/2014
20.02.2014 údržba zeleně 2011-2014 image.pdf ne 16/2014
24.02.2014 stavební povolení na demolici OC Odra image.pdf ne 17/2014
24.02.2014 investiční akce z fondů EU image.pdf ne 18/2014
24.02.2014 prodej OD Odra image.pdf ne 19/2014
25.02.2014 rekonstrukce podchodu Venuše image.pdf ne 20/2014
03.03.2014 zpráva o výsledku hodnocení přiměřenosti image.pdf ne 21/2014
03.03.2014 údržba zeleně image.pdf ne 22/2014
03.03.2014 údržba veřejné zeleně image.pdf ne 23/2014
07.03.2014 údržba travnatých ploch 2015-18 image.pdf ne 24/2014

07.03.2014

21. zasedání zastupitelstva image.pdf ne 25/2014
10.03.2014 zateplení ZŠ Srbská 2 image.pdf ne 26/2014
13.03.2014 rekonstrukce dvorů na ulici J. Maluchy image.pdf ne 27/2014
13.03.2014 zateplení Srbská 17, 19 image.pdf ne 28/2014
14.03.2014 fakturace veřejných zakázek na údržbu veřejné zeleně image.pdf ne 29/2014
17.03.2014 smlouvy OC Odra image.pdf ne 32/2014
20.03.2014 smlouvy na údržbu veřejné zeleně 2011-2014 image.pdf ne 31/2014
24.03.2014 žádost o právní stanovisko JUDr. Kalenčíkové image.pdf ne 30/2014
25.03.2014 investiční plány městského obvodu image.pdf ne 33/2014
26..03.2014 pivní bar Avion image.pdf ne 15/2014
26.03.2014 demoliční práce OC Odra image.pdf ne 34/2014
28.03.2014 znalecké posudky OC Odra image.pdf ne 36/2014
28.03.2014 prodej nemovitostí OC Odra image.pdf ne 35/2014
31.03.2014 oprava komunikace na ul. Lužická image.pdf ne 37/2014
02.04.2014 schodiště OC Odra image.pdf, image_2.pdf ne 38/2014
02.04.2014 páchání trestné činnosti při zadávání veřejných zakázek image.pdf ne 47/2014
03.04.2014 plán dokončení rekonstrukce podchodu Dr. Martínka image.pdf ne 39/2014
04.04.2014 obchodní dům spotřebního družstva Budoucnost image.pdf ne 40/2014
04.04.2014 sňatky v roce 2013 image.pdf ne 50/2014
07.04.2014 dodatky smlouvy na údržbu zeleně na r. 2011-14 image.pdf ne 41/2014
07.04.2014 zakázky fy Pavel Kozelský image.pdf ne 43/2014
08.04.2014 regenerace Jubilejní kolonie image.pdf ne 42/2014
08.04.2014 znalecké posudky OC Odra image.pdf ne 35/2014
10.04.2014 dodatky ke smlouvám na úpravu zeleně image.pdf ne 44/2014
11.04.2014 prodej OD Odra image.pdf ne 47/2014
14.04.2014 odvoz odpadu z OC Odra image.pdf ne 45/2014
14.04.2014. výměna oken ul. Na Mýtě 10 image.pdf ne 46/2014
14.04.2014 zimní údržba komunikací image.pdf ano 49/2014
14.05.2014 náklady na novoroční ohňostroj 2014 image.pdf ne 51/2014
27.05.2014 smlouva na údržbu zimních komunikací image.pdf ne

52/2014

02.06.2014 Slavnosti obvodu Ostrava-Jih image.pdf ne

54/2014

04.06.2014 faktury za údržbu veřejné zeleně 2014 image.pdf ne

53/2014

16.06.2014 faktury za údržbu veřejné zeleně 2014 II image.pdf ne 55/2014
19.06.2014 vyhrabávání listí image.pdf ne 58/2014
19.06.2014 oprava komunikace na ulici Edisonova image.pdf ne 61/2014
24.06.2014 oprava podchodu v Ostravě-Hrabůvce image.pdf ne 56/2014
03.07.2014 územní rozhodnutí - přestavba střediska Odra image.pdf ne 59/2014
03.07.2014 námitky v řízení  - OC Odra image.pdf ne 60/2014
07.07.2014 stav okrasných zídek před finančním úřadem image.pdf ne 62/2014
07.07.2014 údržba veřejné zeleně image.pdf ne 63/2014
07.07.2014 veřejná zakázka na údržbu veřejné zeleně image.pdf ne 64/2014
07.07.2014 podmínky zadání veř. zakázky na údržbu veřejné zeleně image.pdf ne 65/2014
08.07.2014 smlouva na údržbu veřejné zeleně image.pdf ne 66/2014
08.07.2014 rekonstrukce parkovacích ploch na ul. kt. Vajdy image.pdf ne 67/2014
14.07.2014 regulace hazardu v městském obvodě Ostrava-Jih image.pdf ne 70/2014
18.07.2014 domovní a bytový fond v městském obvodě Ostrava-Jih image.pdf ne 68/2014
29.07.2014 rekonstrukce dvorů na ulici J. Maluchy image.pdf ne 69/2014
11.08.2014 výběrové řízení na  pronájem bytu image.pdf ne 71/2014
09.09.2014 rekonstrukce dvorů na ulici J. Maluchy - pozastavení prací image.pdf ne 72/2014
10.09.2014 rekonstrukce dvorů na ulici J. Maluchy - pozastavení prací II image.pdf ne 73/2014
19.09.2014 zadávací dokumentace k veřejné zakázce VZ 72.14 image.pdf ne 74/2014
19.09.2014 faktury za údržbu veřejné zeleně image.pdf ne 76/2014
29.09.2014 autobusový terminál Ostrava-Dubina image.pdf ne 75/2014
30.09.2014 kontrola samostatné působnosti městského obvodu image.pdf ne 77/2014
13.10.2014 výběrová řízení na odbor právní image.pdf ne 78/2014
16.10.2014 místní komunikace u OC Odra image.pdf ne 79/2014
22.10.2014 rozhodnutí o změně kat. pozemní komunikace v OC Odra image.pdf ne 80/2014
27.10.2014 vyřazení z výběrových řízení na odbor právní image.pdf ne 81/2014
29.10.2014 audity na ÚMOb Ostrava-Jih image.pdf ne 82/2014
01.11.2014 údržba veřejné zeleně 2015-18 image.pdf ne 84/2014
06.11.2014 oprava podchodu "Venuše" image.pdf, image_2.pdf ne 83/2014
10.11.2014 faktury za údržbu veřejné zeleně  - září/říjen 2014 image.pdf ne 85/2014
10.11.2014 rozhodnutí ÚOHS image.pdf ne 86/2014
28.11.2014 fakturace zimní údržby komunikací image.pdf ne 87/2014
01.12.2014 sankce zákazu pobytu dle zákona o přestupcích image.pdf ne 88/2014
09.12.2014 sportovní centrum Dubina image.pdf ne 89/2014
10.12.2014 faktury za údržbu veřejné zeleně - listopad 2014 image.pdf ne 91/2014
17.12.2014 oznámení o páchání trestné činnosti image.pdf ne 90/2014