Odpovědi na žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Odpovědi 2016

DatumObsahMat.ÚplataEvid
06.01.2016 sloučení ZŠ Mitušova 8 a ZŠ Mitušova 16 image.pdf ne 6/2016
11.01.2016 navýšení plochy zeleně v MěOb Ostrava-Jih image.pdf ne 7/2016
15.01.2016 úklid odpadu v lokalitách MěOb Ostrava-Jih image.pdf ne 9/2016
18.01.2016 služby společnosti POLAR MEDIA, s. r. o. image.pdf ne 10/2016
19.01.2016 výměra zeleně v MěOb Ostrava-Jih image.pdf ne 11/2016
19.01.2016 stížnosti na údržbu veřejné zeleně image.pdf ne 12/2016
19.01.2016 kolaudační rozhodnutí č. 252/2009 image.pdf ne 13/2016
19.01.2016 smlouvy s advokátní kanceláří MT Legal s. r. o. image.pdf ne 14/2016
29.01.2016 referendum - výsledný počet platných hlasů image.pdf ne 17/2016
29.01.2016 přestavba OC Odra  - průchodnost image.pdf ne 18/2016
01.02.2016 OC Odra žádost o výpůjčku a nájem ze strany spol. 3E PROJEKT, a. s. image.pdf ne 25/2016
03.02.2016 výpočet plochy zeleně v MěOb O.-Jih image.pdf ne 19/2016
05.02.2016 celková výše nákladů za rok 2015 na odměny členů zastupitelstva image.pdf ne 20/2016
09.02.2016 materiál č. 11 z 52. schůze rady městského obvodu image.pdf ne 21/2016
10.02.2016 dokumenty k veřejným zakázkám VZ 84.15 a oplocení hřiště V. Košaře image.pdf ne 22/2016
12.02.2016 dokumenty k VZ 84.15 image.pdf ne 23/2016
18.02.2016 nahlédnutí do stavebního deníku u VZ 88.15 image.pdf ne 24/2015
24.02.2016 příjezdová plocha ke garážím ul. U Výtopny image.pdf ne 26/2016
02.03.2016 výměry zeleně získané kupní smlouvou č. 1/014/182/13 image.pdf ne 28/2016
02.03.2016 poplatky za psa, údržba chodníků, plakátovací plochy, krminalita image.pdf ne 29/2016
02.03.2016 koše na psí exkrementy image.pdf ne 30/2016
04.03.2016 pojem právo stavby dle zák. 89/2012 Sb. ve vztahu k OC Odra image.pdf ne 31/2016
07.03.2016 kapacita zasedací místnosti zastupitelstva MěOb Ostrava-Jih image.pdf ne 32/2016
07.03.2016 vyčíslení nákladů voleb do zastupitelstev obcí v MěOb O.-Jih v r. 2014 image.pdf ne 33/2016
09.03.2016 výměry plochy zeleně v MěOb Ostrava-Jih image.pdf ne 34/2016
16.03.2016 výkon funkce starosty Mgr. K. Sibinským image.pdf ne 37/2016
16.03.2016 materiál č. 8, 103. schůze rady městského obvodu, 26. 6. 2014 image.pdf ne 38/2016
18.03.2016 smlouva s firmou SEKOS Morava, a. s. - koše na psí exkrementy image.pdf ne 35/2016
18.03.2016 parkování vozidel na chodníku, ulice Rottrova image.pdf ne 36/2016
18.03.2016 oznámení o zahájení stavebního řízení ve věci OC Odra image.pdf ne 39/2016
23.03.2016 příjezdová plocha ke garážím na ul. U Výtopny image.pdf ne 40/2016
29.03.2016 oprava potrubí na ul. U Haldy image.pdf ne 41/2016
30.03.2016 školení členů komise pro místní referendum image.pdf ne 43/2016
01.04.2016 nákup konvektomatu pro ZŠ a MŠ Mitušova 16, Ostrava-Hrabůvka image.pdf ne 44/2016
06.04.2016 materiál č. 10 z 52. schůze rady městského obvodu konané dne 14. 1. 2016 image.pdf ne 45/2016
07.04.2016 technický stav fontány "Zdraví" ("Sedící žena") image.pdf ne 46/2016
11.04.2016 seznam základních škol v městském obvodě, které se mají zrušit image.pdf ne 50/2016
11.04.2016 seznam základních škol v městském obvodě, které se mají zrušit II image.pdf ne 52/2016
11.04.2016 dotazy dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2015 image.pdf ne 47/2016
12.04.2016 smlouva o právu provést stavbu střediska OC Odra image.pdf ne 53/2016
13.04.2016 způsob informování občanů městského obvodu o místním referendu image.pdf ne 51/2016
13.04.2016 jednání mezi investorem a MěOb O.-Jih ve věci OC Odra - přístup k ŠD image.pdf ne 54/2016
19.04.2016 důvodová zpráva k usnesení rady městského obvodu č. 2350/62 image.pdf ne 63/2016
20.04.2016 rekonstrukce "Pomníku budování socialismu" ("Komunisté") image.pdf ne 58/2016
22.04.2016 náklady na vydání speciálního čísla Jižních listů - Jižní listy Expres image.pdf ne 55/2016
25.04.2016 úprava příjezdové cesty ke garážím na ul. U Výtopny image.pdf ne 56/2016
26.04.2016 reakce městského obvodu na zahájení stavebního řízení ve věci OC Odra image.pdf ne 61/2016
27.04.2016 smlouvy na tisk materiálů objednaných MěOb Ostrava-Jih image.pdf ne 57/2016
02.05.2016 platy a odměny ředitelů základních škol v MěOb Ostrava-Jih image.pdf ne 62/2016
06.05.2016 materiály z 44., 46. a 48. schůze RMOb Ostrava-Jih (r. 2015) image.pdf ne 64/2016
09.05.2016 výkon funkce starosty městského obvodu Mgr. Sibinského image.pdf ne 66/2016
10.05.2016 kolaudační rozhodnutí staveb na ul. Jičínská 37 a Výškovická 165 image.pdf ne 67/2016
11.05.2016 24. reprezentační ples ÚMOb Ostrava-Jih a Ples seniorů image.pdf ne 69/2016
11.05.2016 distribuce Jižních listů image.pdf ne 68/2016
12.05.2016 podpisové archy k referendu image.pdf ne 71/2016
13.05.2016 přítomnost starosty Mgr. Sibinského na ÚMOb O.-Jih - r. 2008/2009 image.pdf ne 79/2016
13.05.2016 materiály z 49. schůze RMěOb O. - Jih image.pdf ne 73/2016
16.05.2016 náklady na vyčíslení dubnového číla Jižních listů image.pdf ne 70/2016
16.05.2016 harmonogram pokosu travnatých ploch v roce 2016 image.pdf ne 74/2016
16.05.2016 stav veřejné zakázky P15V00000106 "Audit hospodaření" image.pdf ne 82/2016
18.05.2016 rekonstrukce předprostoru OC "Železňák" image.pdf ne 81/2016
18.05.2016 pokos trávy v MěOb O.-Jih v roce 2016 image.pdf ne 75/2016
24.05.2016 správa facebookového profilu Městského obvodu Ostrava-Jih image.pdf ne 85/2016
24.05.2016 organizační řád úřadu a náklady na zaměstnance úřadu v letech 2013-15 image.pdf ne 78/2016
24.05.2016 pokos zeleně v letech 2015-16 (fakturace, sankce) image.pdf ne 76/2016
30.05.2016 stavba plotu na parcele 73/74 v k. ú Dubina u Ostravy, obec Ostrava image.pdf ne 86/2016
02.06.2016 výsledek přestupkového řízení image.pdf ne 88/2016
02.06.2016 neoprávněné terénní úpravy image.pdf ne 87/2016
03.06.2016 úpravy OC Železňák image.pdf ne

90/2016

06.06.2016 materiály Rady Měob O.-Jih 2016 image.pdf ne 94/2016
06.06.2016 zrušení funkce domovníka image.pdf  ne 89/2016
08.06.2016 zakázky společností Tiskárna v Dubí s. r. o. a MORAVAPRESS  s. r. o. image.pdf ne 91/2016
10.06.2016 ustavení osadních výborů v Ostravě-Jihu image.pdf ne 95/2016
13.06.2016 příjezdová plocha ke garážím na ul. U Výtopny image.pdf ne 92/2016
14.06.2016 VZ "Rekonstrukce Jubilejní kolonie, Velflíkova 4, Ostrava-Hrabůvka" image.pdf ne 96/2016
14.06.2016 materiály z 58. schůze rady městského výboru - zřízení osadních výborů image.pdf ne 99/2016
14.06.2016 demografická studie ve vztahu ke školským zařízením v MěOb O.-Jih image.pdf ne 100/2016
15.06.2016 pracovní skupina pro optimalizaci školství - složení, podklady, zápisy image.pdf ne 101/2016
17.06.2016 první a druhý pokos zeleně na ul. Veverkova a v okolí image.pdf ne 98/2016
17.06.2016 pracovní skupina pro optimalizaci školství - zápisy image.pdf ne 102/2016
21.06.2016 stížnosti na bezpečnostní situaci v podchodu na ul. Horní image.pdf ne 103/2016
21.06.2016 seznam dětských hřišť , minihřišť, multifun. hřišť a workoutových hřišť image.pdf ne 104/2016
24.06.2016 zpráva o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému fin. kontroly image.pdf ne 110/2016
27.06.2016 protokol o kontrole MěOb. O.- Jih provedené odborem kon. a int. aud. MMO image.pdf ne 111/2016
27.06.2016 zastupování starosty Mgr. K. Sibinského v případě jeho nepřítomnosti imag.pdf ne 108/2016
27.06.2016 OC Odra - dovětek smluv o nájmu a výpůjčce image.pdf ne 107/2016
27.06.2016 seznam počtu kontrol pokosu trávy na území MěOb Ostrava-Jih image.pdf ne 106/2016
01.07.2016 audiozáznam 72. schůze RMOb Ostrava-Jih image.pdf ne 116/2016
04.07.2016 OC Odra - zápis z jednání ve věci příjezdu ke školní družině image.pdf ne 109/2016
11.07.2016 OC - informování občanů o záměru image.pdf ne 119/2016
11.07.2016 výsledky konkurzu  na ředitele ZŠ a MŠ Dvorského 1 image.pdf ne 114/2016
12.07.2016 OC Odra - venkovní úpravy image.pdf ne 112/2016
13.07.2016 kopie audiozáznamu z 72. a 74. schůze rady městského obvodu image.pdf ne 117/2016
13.07.2016 výběrové řízení na pozici tiskového mluvčího image.pdf ne 115/2016
15.07.2016 OC Odra - oprava ZŠ Srbská image.pdf ne 128/2016
18.07.2016 OC Odra - smlouva o výpůjčce a smlouva o nájmu nemovitostí image.pdf ne 129/2016
19.07.2016 nedostatky při pokosu trávy image.pdf ne 120/2016
19.07.2016 OC Odra - dokumenty ke společnosti Veolia Energie ČR, a. s.  image.pdf ne 121/2016
21.07.2016 materiály z 72. a 74. schůze rady městského obvodu image.pdf ne 127/2016
21.07.2016 konkurz na místo ředitele ZŠ a MŠ O.- Běl. Les, B. Dvorského 1, přísp. org. image.pdf ne 124/2016
21.07.2016 umísťování a přemísťování laviček v městském obvodě image.pdf ne 123/2016
21.07.2016 informace k zadávacímu řízení VZ 633882 image.pdf ne 122/2016
25.07.2016 náklady na pořádání Letního kina 2016 image.pdf ne 132/2016
25.07.2016 náklady na promítání živých fotbalových přenosů ze zápasů EURO 2016 image.pdf ne 131/2016
25.07.2016 náklady na pořízení a provoz bezpečnostních kamer v Ostravě-Jihu image.pdf ne 130/2016
25.07.2016 vyčíslení nákladů na konání místního referenda image.pdf ne 126/2016
30.07.2016 zápis o průběhu konkurzního řízení na ředitele ZŠ a MŠ Dvorského 1 image.pdf ne 133/2016
01.08.2016 zrušení podchodu na ul. Horní image.pdf ne 134/2016
03.08.2016 OC Odra - právo stavby image.pdf ne 135/2016
11.08.2016 OC Odra - regenerace šk.jídelny a družiny - stavební pov. a pov. kácení image.pdf ne 136/2016
15.08.2016 změny v počtech zaměstnanců a vznik nových funkčních míst na ÚMO. O.-Jih image.pdf ne 141/2016
17.08.2016 naplněnost základních škol v městském obvodě image.pdf ne 137/2016
23.08.2016 žádost o poskytnutí materiálů adresovaných PČR image.pdf ne 138/2016
24.08.2016 poplatky ze psů v letech 2014 - 2016 ve MěOb Ostrava-Jih image.pdf ne 147/2016
24.08.2016 analytická část koncepce školství v MěOb Ostrava-Jih image.pdf ne 139/2016
30.08.2016 materiály k zasedání zastupitelstva konaného dne 12. 12. 2013 image.pdf ne 142/2016
31.08.2016 rekonstrukce OC Odra image.pdf ne 145/2016
31.08.2016 kontrola výkonu samostatné působnosti MěOb Ostrava-Jih image.pdf ne 143/2016
01.09.2016 dar spolku DAVID MORAVEC HOCKEY ACADEMY, z. s. image.pdf ne 148/2016
01.09.2016 opětovné poskytnutí informací - kácení dřevin image.pdf ne 146/2016
05.09.2016 pokuta uložená městskému obvodu rozhodnutím ÚOHS image.pdf ne 153/2016
05.09.2016 materiály k zasedání zastupitelstva konaného dne 12. 12. 2013 II. image.pdf ne 149/2016
06.09.2016 materiály k zasedání zastupitelstva konaného dne 12. 12. 2013 III. image.pdf ne 150/2016
06.09.2016 materiály ze schůze RMOb O.-Jih, žádost o opětovné projednání nájmu bytu image.pdf ne 152/2016
13.09.2016 místní refendům - výše odměny členů volebních komisí image.pdf ne 156/2016
14.09.2016 publikace dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. na stránkách městského obvodu image.pdf ne 158/2016
15.09.2016 OC Odra - příjezd k MŠ a ŠJ Výškovická 165 přes parkovací dům image.pdf ne 155/2016
22.09.2016 konkurzní řízení na ředitele ŽŠ B. Dvorského 1 image.pdf ne 159/2016
03.10.2016 redakce Jižních listů, webové stránky městského obvodu image.pdf ne 161/2016
03.10.2016 videozáznam z 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu image.pdf ne 162/2016
03.10.2016 seznam zastupitelů ve společnostech s majetkovou účastí SMO image.pdf ne 164/2016
07.10.2016 lhůty pro vyřízení dotazů adresovaných radním a  zastupitelům image.pdf ne 165/2016
10.10.2016 zápis (záznam) jednání rady městského obvodu image.pdf ne 163/2016
17.10.2016 kolaudační protokoly ke stavbám na ul. Výškovická 165 a Jičínská 37 image.pdf ne 166/2016
20.10.2016 náklady marketingové kampaně Participativní rozpočet image.pdf ne 170/2016
26.10.2016 sázení cibulovin v Městském obvodě Ostrava-Jih image.pdf ne 172/2016
26.10.2016 investice do strojů a přístrojů na ZŠ v MěOb Ostrava-Jih image.pdf ne 171/2016
27.10.2016 náklady ÚMOb Ostrava-Jih + počet zaměstnanců úřadu image.pdf ne 174/2016
31.10.2016 lavička se solárními panely - náklady image.pdf ne 173/2016
08.11.2016 prostory bývalých WC v kině Luna, rekonstrukce domu na ul. Čujkovova 31 image.pdf ne 182/2016
08.11.2016 VZ 103.16, rekonstrukce tržnice na nám. SNP image.pdf ne 175/2016
09.11.2016 vánoční výzdoba 2016 image.pdf ne 177/2016
09.11.2016 vykopávání chráněných druhů rostlin, pálení trávy image.pdf ne 176/2016
10.11.2016 dopis adresovaný na OO PČR Ostrava-Zábřeh z VŽP ÚMOb Ostrava-Jih image.pdf ne 179/2016
11.11.2016 parkovací místa v MěOb Ostrava-Jih image.pdf ne 183/2016
11.11.2016 cena za údržbu veřejné zeleně v MěOb Ostrava-Jih v roce 2015 image.pdf ne 181/2016
14.11.2016 lokality pro výstavbu víceúčelových hřišť image.pdf ne 186/2016
14.11.2016 termíny schůzek pracovní skupiny pro optimalizaci školství image.pdf ne 185/2016
14.11.2016 nárok na zveřejnění příspěvku zaslaného do Jižních listů image.pdf ne 184/2016
29.11.2016 auditní zpráva - systém finanční kontroly v MěOb Ostrava-Jih v roce 2016 image.pdf ne 187/2016
30.11.2016 vánoční výzdoba na sloupech veřejného osvětlení image.pdf ne 188/2016
02.12.2016 novoroční ohňostroj 2017 image.pdf ne 189/2016
07.12.2016 dokumenty ve věci společnosti RECTE.CZ, s. r. o. image.pdf ne 191/2016
14.12.2016 kolaudační rozhodnutí - stavba na ul. Jičínská 37 a ŠJ Výškovická 165 image.pdf ne 192/2016
19.12.2016 pokos trávy  a úprava travnaté plochy okolo ZŠ B. Dvorského image.pdf ne 193/2016
21.12.2016 pokácení lípy na ul. Starobělská 62, Ostrava-Zábřeh image.pdf ne 194/2016
23.12.2016 využití radní místnosti dne 14. 12. 2016 image.pdf ne 198/2016
23.12.2016 opravy školských zařízení a investice do školských zařízení v roce 2016 image.pdf ne 197/2016
28.12.2016 kontaktní údaje na zastupitele MěOb Ostrava-Jih image.pdf ne 195/2016
30.12.2016 údržba, modernizace a prodej nemovitosti na ul. Jedličkova 8, O. - Zábřeh image.pdf ne 196/2016