Odpovědi na žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Odpovědi 2022

 

DatumObsahMat.ÚplataEvid
11.02.2022 krizové řízení Ostrava-Jih image.pdf ne 1/2022
23.02.2022 správní trestání nepovolených staveb image.pdf ne 2/2022
21.02.2022 stížnosti na ZŠ a MŠ Horymírova 100 image.pdf ne 3/2022
15.03.2022 výběrová řízení na pronájem bytů na ul. Jubilejní image.pdf ne 4/2022
31.03.2022 rozhodnutí o odstranění stavby image.pdf ne 5/2022
04.04.2022 projekt Silné pracoviště image.pdf ne 6/2022
07.04.2022 dopravní značení na ul. Staňkova v Ostravě-Výškovicích image.pdf ne 7/2022
27.04.2022 užívání společného prostoru v bytovém domě na ul. Jubilejní 290/33 image.pdf ne 8/2022
25.04.2022 zřízení parkovací zóny na ul. Provaznická image.pdf ne 9/2022
12.05.2022 stížnosti na ZŠ  a MŠ Horymírova + projekt Silné pracoviště image.pdf ne 10/2022
07.06.2022 dokumenty stavebního úřadu ve věci Avion Shopping Parku Ostrava image.pdf ne 11/2022
14.06.2022 fungování ÚMOb Ostrava-Jih image.pdf, image.pdf ne 13/2022
28.06.2022 čerpání prostředků z operačních programů fondů EU v letech 2014-2022 image.pdf ne 16/2022
11.07.2022 fungování ÚMOb Ostrava-Jih II image.pdf ne 17/2022
12.07.2022 soupis pohledávek vůči fyzické osobě image.pdf ne 18/2022
29.07.2022 rozhodnutí o odstranění stavby image.pdf ne 19/2022
12.08.2022 nájemní smlouva s FC Ostrava-JIH, zapsaný spolek image.pdf ne 20/2022
24.08.2022 informace k VZ 32.22 "Dodávka licencí MS Serverů" image.pdf ne 21/2022
25.08.2022 průzkum tištěných periodik územních samosprávných celků image.pdf ne 22/2022
05.09.2022 parkovací stání na obecním pozemku a stavební řízení image.pdf ne 23/2022
06.09.2022 stavební říz. poz. parc. č. 456/6, k. ú Hrabůvka, ul. Krestova   image.pdf ne 24/2022
13.10.2022 VZ Výškovická ul. prostor mezi ul. Svornosti a Čujkovova, O.-J. image.pdf ne 25/2022
29.11.2022 dodavatelé el. ener. - uzavírání smluv v případě úmrtí partnera image.pdf ne 26/2022
06.12.2022 stavební řízení - pozemek č. 732/79, k.ú. Zábřeh nad Odrou image.pdf ne 27/2022
06.12.2022 stavební řízení - pozemek č. 732/38, k.ú. Zábřeh nad Odrou image.pdf ne 28/2022
06.12.2022 stavební ř.-poz. č. 732/43, 732/45, 734/2, k.ú. Zábřeh n. Odrou image.pdf ne 29/2022