ODPOVĚDI NA ŽÁDOSTI O INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Odpovědi 2022

 

DatumObsahMat.ÚplataEvid
10.01.2023 ptačí chřipka - sčítání ptactva v městském obvodě Ostrava-Jih image.pdf ne 1/2023
23.01.2023 zápis  z 1. zastupitelstva a dokumenty z kontrolního výboru image.pdf ne 2/2023
27.01.2023 dokumenty ve věci stavby "Rezidence Petruškova" image.pdf ne 3/2023
20.02.2023 ukončení nájmu poz. č. 793/292, k. ú. Výškovice u Ostravy image.pdf ne 4/2023
21.02.2023 stanovisko k záměru prodeje pozemků na ul. Krokova image.pdf ne 5/2023
28.02.2023 smluvní nájemné - byt č. 1 v domě na ul. Jubilejní 345/60 image.pdf ne 6/2023