ODPOVĚDI NA ŽÁDOSTI O INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Odpovědi 2023

 

DatumObsahMat.ÚplataEvid
10.01.2023 ptačí chřipka - sčítání ptactva v městském obvodě Ostrava-Jih image.pdf ne 1/2023
23.01.2023 zápis  z 1. zastupitelstva a dokumenty z kontrolního výboru image.pdf ne 2/2023
27.01.2023 dokumenty ve věci stavby "Rezidence Petruškova" image.pdf ne 3/2023
20.02.2023 ukončení nájmu poz. č. 793/292, k. ú. Výškovice u Ostravy image.pdf ne 4/2023
21.02.2023 stanovisko k záměru prodeje pozemků na ul. Krokova image.pdf ne 5/2023
28.02.2023 smluvní nájemné - byt č. 1 v domě na ul. Jubilejní 345/60 image.pdf ne 6/2023
17.05.2023 rekonstrukce prostoru před nákupním centrem Kotva image.pdf ne 9/2023
17.05.2023 rekonstrukce prostoru před Kostelem svatého Ducha image.pdf ne 10/2023
17.05.2023 rekonstrukce prostoru před Kinem Luna image.pdf ne 11/2023
26.05.2023 evidence a způsob ochrany památného stromu image.pdf ne 12/2023
14.06.2023 rozhodnutí o odstranění stavby image.pdf ne 14/2023
14.06.2023 dopravní značení na akci "Optická trasa Závodní x Hasičská" image.pdf ne 13/2023
13.07.2023 prodej pozemků na ul. Provaznická v Ostravě-Hrabůvce image.pdf ne 15/2023
19.07.2023 parkování před Kostelem svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu image.pdf ne 16/2023
04.08.2023 kolaudační souhlas - Bytový dům Klegova 19 image.pdf ne 17/2023
11.09.2023 průměrná výše honorářů vystupujících interpretů (2021-2022) image.pdf ne 18/2023
21.09.2023 sankce uložené ÚMOb O.-Jih za přestupky (2019-2022) image.pdf ne 19/2023
24.10.2023 rekonstrukce ulice Moravská v Ostravě-Hrabůvce image.pdf ne 20/2023
06.11.2023 náklady spojené s technoparty konané dne 30.09.2023 image.pdf ne 21/2023
23.11.2023 výše vydraženého sml. nájemného - byt na ul. Velflíkova image.pdf ne 22/2023
28.11.2023 přehled poz. komunikací, poz. č. 801/34 v k. ú. Ostrava-Zábřeh image.pdf ne 23/2023
11.12.2023

informace ze spisu ve věci pozemku v Ostravě-Staré Bělé

image.pdf ne 24/2023