Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Odbor hospodářské správy

Poslední změna: Čtvrtek 11.04.2019 11:14 by Lukeštík Tomáš

Zabezpečuje komplexně správu movitého majetku sloužícího přímým potřebám úřadu a k zabezpečení materiálně technických podmínek podstatných k činnosti úřadu i orgánů obvodu. Provádí správu autoprovozu pro potřeby úřadu. Zajišťuje správu informačního systému úřadu. V rámci podpory uživatelů informační sítě zajišťuje metodickou, poradenskou a školící činnost,
zabezpečuje slučitelnost technických a programových prostředků. Zajišťuje plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, integrovaného záchranného systému, krizových řízení, hospodářských opatření pro krizové stavy při obraně státu a ochraně utajovaných informací.

Členění odboru

  • oddělení hospodářské správy
  • oddělení informační systém
Ing. Radim Navrátil
vedoucí odboru
599430469 5 / Radnice, budova A
Petra Kortová
asistent
599430184 21 / Radnice, budova A
Ing. Iva Halamíčková
vedoucí oddělení
599430298 23 / Radnice, budova A
Ing. Roman Škubal
vedoucí oddělení
599430316 13 / Radnice, budova A
Kontaktní seznam všech pracovníků

Životní situace