Odbor výstavby a životního prostředí

Řeší:

 

Je odborem úřadu pro zabezpečování výkonu státní správy v oblasti povolování výstavby staveb pozemních i dopravních. Zajišťuje funkce stavebního a speciálního stavebního úřadu včetně stavebního dozoru stavebního úřadu. Vykonává státní správu ochrany přírody, vod, zemědělského půdního fondu, ochrany zvířat proti týrání a odpadového hospodářství.

 

Členění odboru

  • oddělení stavební úřad a územní plán
  • referát životního prostředí