Označení psa čipem a přihlášení do evidence chovatelů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Označení psa čipem a přihlášení do evidence chovatelů

 2. Základní informace k životní situaci

  Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 9/2012, jejíž účinnost platí od 01.01.2013, stanoví povinnost chovatelů psů na území statutárního města Ostravy nechat označit psa staršího 3 měsíců čipem a přihlásit se do evidence chovatelů psů, a to do 30 dnů ode dne, kdy pes dovrší věku 3 měsíce. Do evidence chovatelů je třeba nahlásit ukončení chovu psa, příp. změny a to do 30 dnů ode dne, kdy byl chov psa ukončen nebo kdy změny nastaly.

  • pro psy již označené čipem - chovatel se přihlásí do evidence do 90 dnů ode dne účinnosti vyhlášky
  • pro psy doposud čipem neoznačené - chovatel nechá psa označit čipem do 12 měsíců ode dne účinnosti vyhlášky a přihlásí se do evidence do 30 dnů ode dne označení psa čipem
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Chovatel psa, tj. každá právnická nebo fyzická osoba, která drží nebo chová psa nebo psy, trvale nebo dočasně, přemísťuje psa, nebo obchoduje se psy, provozuje útulky, záchranné stanice, hotely a penziony pro psy, provádí pokusy na psech anebo pořádá jejich veřejná vystoupení. Chovatel je považován za držitele dle vyhlášky o poplatcích ze psů a za osobu, která platí místní poplatek ze psa.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Pro splnění povinnosti stanovené vyhláškou je třeba nechat psa označit čipem a přihlásit se do evidence chovatelů. Tuto vede příslušný městský obvod dle trvalého pobytu nebo sídla chovatele.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Nechte označit psa čipem a přihlaste se do evidence chovatelů.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka.

  Na příslušném úřadu městského obvodu, to je dle místa trvalého pobytu chovatele nebo kde se chovatel se psem zdržuje.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

   

  A) Ve všech případech, vyjma situace uvedené v bodě B:

  Odbor výstavby a životního prostředí, referát životního prostředí, budova B, kanc. č. 102:

  Ing. Jakub Nitra, tel. 599 430 224, jakub.nitra@ovajih.cz

  Ing. Radomíra Hudečková, tel. 599 430 378, radomira.hudeckova@ovajih.cz

  Úřední hodiny:  pondělí a středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin.

   

  B) V případě, že chovatel psa jde nově podat přiznání k místnímu poplatku ze psa a tento pes je již trvale označen čipem, provede tímto zároveň i přihlášení do evidence chovatelů psů v rámci přiznání k místnímu poplatku

  Odbor financí a rozpočtu, budova A, kanc. č. 307, tel. 599 430 477, 599 430 315

  Úřední hodiny:  pondělí a středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin.

   

  Případné dotazy je možné uskutečnit i zde:

  Kontaktní centrum: tel. 844 121 314 nebo 599 499 311

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

  Ing. Lenka Frömlová, specialista ochrany půdy, myslivosti, rybářství a zemědělství, tel. 599 442 312, kanc. č. 314 / Nová Radnice

  Ing. Bc. Eva Reková, specialista ochrany půdy, myslivosti, rybářství a lesa, tel. 599 442 309, kanc. č. 314 / Nová Radnice

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Potvrzení vydané veterinárním lékařem o označení psa čipem s uvedením čísla čipu.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formuláře:

  V papírové podobě k dispozici na Úřadě městského obvodu Ostrava-Jih, na Magistrátu města Ostravy.
  Elektronický formulář na webových stránkách www.ovajih.cz a www.ostrava.cz.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Nejsou.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih provede zápis do evidence bezodkladně.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronické formuláře na webových stránkách městského obvodu Ostrava-Jih nebo statutárního města Ostravy lze zasílat na výše uvedené e-mailové adresy.

  K žádosti je nutné připojit naskenované potvrzení vydané veterinárním lékařem o označení psa čipem s uvedením čísla čipu. Takto zaslané formuláře není nutno podepsat elektronickým podpisem.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

   

  • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
  • Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 9/2012, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2013, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů.
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Nejsou.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Porušení povinnosti lze postihovat jako přestupek, za což lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Nejsou.

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  29.05.2019

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno