Označení psa čipem a přihlášení do evidence chovatelů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Označení psa čipem a přihlášení do evidence chovatelů

 2. Základní informace k životní situaci

  Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 9/2012, jejíž účinnost platí od 01.01.2013, stanoví povinnost chovatelů psů na území statutárního města Ostravy nechat označit psa staršího 3 měsíců čipem a přihlásit se do evidence chovatelů psů, a to do 30 dnů ode dne, kdy pes dovrší věku 3 měsíce. Do evidence chovatelů je třeba nahlásit ukončení chovu psa, příp. změny a to do 30 dnů ode dne, kdy byl chov psa ukončen nebo kdy změny nastaly.

  • pro psy již označené čipem - chovatel se přihlásí do evidence do 90 dnů ode dne účinnosti vyhlášky
  • pro psy doposud čipem neoznačené - chovatel nechá psa označit čipem do 12 měsíců ode dne účinnosti vyhlášky a přihlásí se do evidence do 30 dnů ode dne označení psa čipem
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Chovatel psa, tj. každá právnická nebo fyzická osoba, která drží nebo chová psa nebo psy, trvale nebo dočasně, přemísťuje psa, nebo obchoduje se psy, provozuje útulky, záchranné stanice, hotely a penziony pro psy, provádí pokusy na psech anebo pořádá jejich veřejná vystoupení. Chovatel je považován za držitele dle vyhlášky o poplatcích ze psů a za osobu, která platí místní poplatek ze psa.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Pro splnění povinnosti stanovené vyhláškou je třeba nechat psa označit čipem a přihlásit se do evidence chovatelů. Tuto vede příslušný městský obvod dle trvalého pobytu nebo sídla chovatele.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Nechte označit psa čipem a přihlaste se do evidence chovatelů.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka.

  Na příslušném úřadu městského obvodu, to je dle místa trvalého pobytu chovatele nebo kde se chovatel se psem zdržuje.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Potvrzení vydané veterinárním lékařem o označení psa čipem s uvedením čísla čipu.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formuláře:

  V papírové podobě k dispozici na Úřadě městského obvodu Ostrava-Jih, na Magistrátu města Ostravy.
  Elektronický formulář na webových stránkách www.ovajih.cz a www.ostrava.cz.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Nejsou.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih provede zápis do evidence bezodkladně.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronické formuláře na webových stránkách městského obvodu Ostrava-Jih nebo statutárního města Ostravy lze zasílat na výše uvedené e-mailové adresy.

  K žádosti je nutné připojit naskenované potvrzení vydané veterinárním lékařem o označení psa čipem s uvedením čísla čipu. Takto zaslané formuláře není nutno podepsat elektronickým podpisem.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  29.05.2019

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno