Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Oddělení kontroly a interního auditu

Poslední změna: Úterý 17.04.2012 14:52 by Škubal Roman

Je oddělením úřadu, který v systému finanční kontroly městského obvodu vykonává jako specializovaný kontrolní útvar v souladu s ročním plánem schváleným radou městského obvodu následné veřejnosprávní kontroly hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací zřízených městským obvodem a u příjemců veřejné finanční podpory, dále provádí kontrolu hospodářské činnosti městského obvodu. Zajišťuje v rámci městského obvodu výkon interního auditu jako nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování finančních a majetkových operací. Prověřuje přiměřenost a účinnost systému finanční kontroly.

 

Členění oddělení

  • Referát kontroly
  • Referát interního auditu
Ing. Bc. Jarmila Capová
vedoucí oddělení
599430460 121 / Radnice, budova B
Kontaktní seznam všech pracovníků