Úřad

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih


Úřad městského obvodu Ostrava-Jih zajišťuje výkon přenesené působnosti státní správy a samosprávy na území obvodu.