Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Obecně závazné vyhlášky

Poslední změna: Pondělí 19.09.2011 16:24 by Lukeštík Tomáš
-

Obecně závazné vyhlášky jsou právními předpisy města ve věcech patřících do samostatné působnosti. V případě města Ostravy je upravuje OZV čl.11/2000 - Statut města Ostravy, čl. 29. Do roku 1999 vydávaly vyhlášky městské obvody, od roku 2000 vydává vyhlášky zastupitelstvo města. Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky mohou zastupitelstvu města předkládat členové zastupitelstva města nebo rada města. Zastupitelstvo městského obvodu nebo rada městského obvodu může předkládat návrh pouze ve věcech, týkajících se jejich území nebo svěřené působnosti.

Návrh obecně závazné vyhlášky je předkládán k projednání městským obvodům. Lhůta pro projednání návrhu obecně závazné vyhlášky činí nejméně 30 pracovních dnů. To neplatí, půjde-li o naléhavý obecní zájem. Obecně závazné vyhlášky musí být vyhlášeny, což je podmínkou pro jejich platnost. Vyhlášení se provede tak, že se právní předpis města vyvěsí na úřední desce magistrátu po dobu 15 dní. Kromě toho se tyto právní předpisy města vyvěsí po stejnou dobu na úředních deskách úřadů městských obvodů, to však není podmínkou jejich platnosti.

Samotné obecně závazné vyhlášky může občan získat na oddělení organizačním ÚMOb Ostrava - Jih, budova A, III. poschodí.


Provozní řád tržiště a tržních míst

Provozní řád se vztahuje na tržiště a tržní místa,  jejichž provozovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih a správcem Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor dopravy a komunálních služeb.......(viz).

Akce dokumentů