Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih, 16. jednání dne 10.03.2022
Typ materiáluČíslo materiáluVěcZn. předkl.Složka
ZMOb_M - 1OMJ/ZMOb/0004/22Prodej pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní a B. ČetynyOMJMS5
ZMOb_M - 2OMJ/ZMOb/0005/22Stanovisko k záměru prodeje pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. ProvaznickáOMJMS5
ZMOb_M - 3OMJ/ZMOb/0006/22Prodej a bezúplatné nabytí nemovitých věcí v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. VaňkovaOMJMS5
ZMOb_M - 4OMJ/ZMOb/0003/22Stanovisko k záměru prodeje pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. KrokovaOMJMS5
ZMOb_M - 5OMJ/ZMOb/0001/22Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. DvouletkyOMJMS5
ZMOb_M - 6OMJ/ZMOb/0007/22Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stavbám v k. ú. Hrabůvka a k. ú. Zábřeh nad OdrouOMJMS5
ZMOb_M - 7OFR/ZMOb/0001/22Návrh rozpočtových opatření č. 1Z/2022 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2022OFRMS5
ZMOb_M - 8OSK/RMOb/0029/22Změna Přílohy č. 3 a její úplné znění ke zřizovací listině příspěvkových organizací ve školství a kultuřeOŠKMS1
ZMOb_M - 9OSK/RMOb/0030/22Předání hmotného movitého majetku k hospodařeníOŠKMS1
ZMOb_M - 10OSK/ZMOb/0001/22Poskytnutí individuální účelové dotace - Participativní rozpočetOŠKMS1
ZMOb_M - 11INV/ZMOb/0001/22Žádost zhotovitele o prominutí smluvní pokuty - Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č.st.3202, Ostrava-ZábřehINVMS6
ZMOb_M - 12ODK/ZMOb/0001/22Aktualizace přílohy č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-JihODKMS3
ZMOb_M - 13OBH/ZMOb/0001/22Prominutí pohledávky vzniklé z domovního a bytového fondu – L. R.OBHMS4
ZMOb_M - 14SOC/ZMOb/0001/22Změna Přílohy č. 1 zřizovací listiny Centra sociálních služeb Jih, příspěvkové organizaceSOCMS2
ZMOb_M - 15SOC/ZMOb/0002/22Žádost o peněžitý dar - Slunce v dlaniSOCMS2
ZMOb_M - 16OPR/ZMOb/0001/22Žádost K. S. o vzdání se práva a prominutí pohledávkyOPRS1
ZMOb_M - 17OSC/ZMOb/0001/22Stanovení počtu členů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih na volební období v letech 2022 - 2026 a vymezení městského obvodu Ostrava-Jih jako jednoho volebního obvoduOSČS1