Czech POINT - služby

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa.

Kontaktní místo Czech POINT poskytuje tyto služby:

Ověřené výpisy z veřejných registrů

 • Veřejný rejstřík (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností)
 • Katastr nemovitostí
 • Živnostenský rejstřík
 • Insolvenční rejstřík
 • Rejstřík trestů právnických osob
 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Ověřené výpisy z neveřejných registrů

 • Rejstřík trestů
 • Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH (Informační systém odpadového hospodářství)
 • Bodové hodnocení řidičů

Podání

 • Registr živnostenského podnikání – podání pro právnické osoby
 • Registr živnostenského podnikání – podání pro fyzické osoby

Agendy ISDS – Informační systém datových schránek

 • Žádost o zřízení datové schránky (dále jen DS)
 • Žádost, aby DS plnila/neplnila funkci orgánu veřejné moci (dále jen OVM)
 • Znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
 • Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
 • Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • Přidání pověřené osoby k přístupu do DS
 • Opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
 • Povolení/zrušení právnických osob, podnikajících fyzických osob, fyzických osob (dále jen  PO/PFO/FO) dodávání dokumentů od DS PO/PFO/FO

Autorizovaná konverze dokumentů

 • Autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby
 • Autorizovaná konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby

Základní registry

 • Výpis údajů z registru obyvatel
 • Výpis údajů z registru osob
 • Neveřejný výpis údajů PFO z registru osob
 • Výpis o využití údajů z registru obyvatel
 • Záznam o využívání údajů v registru osob
 • Žádost o změnu údajů v registru obyvatel
 • Žádost o změnu údajů v registru osob
 • Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě


JAKÉ DOKLADY MUSÍ ŽADATEL O VÝPIS PŘEDLOŽIT


VEŘEJNÁ EVIDENCE
není ověřována totožnost žadatele.
 • Veřejný rejstřík – IČ subjektu
 • Živnostenský rejstřík – IČ podnikatele/FO
 • Insolvenční rejstřík – IČ organizace/osobní údaje konkrétní osoby
 • Rejstřík trestů právnických osob - IČ organizace
 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů – IČ organizace
 • Katastr nemovitostí - název katastrálního území a číslo listu vlastnictví (příp. parcelní číslo, číslo popisné budovy,  číslo bytové nebo nebytové jednotky)

NEVEŘEJNÁ EVIDENCE
 • Rejstřík trestů– předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu žadatele
 • Bodové hodnocení řidičů- předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu
 • Registr účastníků provozu modulu autovraků -předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu, IČ organizace

 


CENÍK SLUŽEB CZECH POINT

Veřejné evidenceCena za první stranuCena za každou další stranu
Katastr nemovitostí 100,00 Kč 50,00 Kč
Veřejný rejstřík 100,00 Kč 50,00 Kč
Živnostenský rejstřík 100,00 Kč 50,00 Kč
Rejstřík trestů právnických osob 100,00 Kč      -
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 100,00 Kč 50,00 Kč
Insolvenční rejstřík 100,00 Kč 50,00 Kč

 

Podání živnostenskému úřaduCena
Ohlášení živnosti 1000,00 Kč
Přijetí žádosti o koncesi 1000,00 Kč
Ohlášení další živnosti, přijetí další žádosti o koncesi, změna rozhodnutí o udělení koncese, vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost
500,00 Kč
Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy  50,00 Kč

 

Neveřejné evidenceCena za první stranuCena za každou další stranu
Rejstřík trestů 100,00 Kč -
Bodové hodnocení řidiče 100,00 Kč 50,00 Kč
Registr účastníků MA ISOH 100,00 Kč 50,00 Kč
Autorizovaná konverze za každou i započatou stránku konvertované  listiny 30,00  Kč
Opětovné vydání přístupových údajů do datové schránky během 3 let 200,00  Kč

 


KDE NÁS NAJDETE


Úřad městského obvodu Ostrava – Jih
odbor správních činností
Horní 791/3
700 30  Ostrava – Hrabůvka
budova D, přízemí, č. dveří D024Czech POINT

ÚŘEDNÍ DNY

Každou první středu v měsíci úřední hodiny prodlouženy do 18:00 hod.

 

Czech POINT  - referenti

Jana Papadopulosová  tel.: +420 599 430 408

Tomáš Karwaj            tel.: +420 599 430 411

 

 


ODKAZY NA DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ WEBOVÉ STRÁNKY    

 

OFICIÁLNÍ STRÁNKY CZECH POINT

DATOVÉ SCHRÁNKY