Sport a sportovní zařízení

Prázdniny na Jihu

Ahoj, holky a kluci!!! Prázdniny se blíží a mnozí z vás budou určitě nějaký čas trávit doma, na Jihu. Právě pro vás připravil městský obvod Ostrava-Jih už podruhé bezvadnou letní akci! A začínáme už 1. července 2021!!!

Dotace organizacím v oblasti sportu

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih pravidelně každý rok, a to v měsíci červnu, vyhlašuje výběrové řízení na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih. Finančně jsou podporovány projekty jak v oblasti sportu, tak v oblasti volného času dětí a mládeže, školství a kultury a také v sociální oblasti. Žádosti se podávají elektronický prostřednictvím formuláře aplikace EvAgend. Bližší informace se dozvíte na níže uvedeném odkazu:

Poskytnutí transferů městskému obvodu Ostrava-Jih

Poskytnutí transferů městskému obvodu Ostrava-Jih za účelem prevence kriminality

Volné prostory k pronájmům v tělocvičnách ZŠ Ostrava-Jih

V níže uvedených odkazech jsou přehledy základních škol působících v městském obvodu Ostrava-Jih. Tabulky obsahují volné časové prostory v tělocvičnách škol pro možné budoucí nájemce včetně telefonních kontaktů na základní školy. Zájemce je povinen vždy předem kontaktovat základní školu a domluvit s ní konkrétní podmínky pronájmu, cenu a nájemní smlouvu. Volné časové úseky se s odstupem času mohou měnit. Stav volných prostor tělocvičen je sestaven ke dni 01.11.2021.

Hřiště otevřená veřejnosti v areálech základních a mateřských škol

Projekt s názvem "Zajištění bezpečného provozování otevřených hřišť a zahrad pro děti a mládež v městském obvodě Ostrava-Jih" je financován z rozpočtu statutárního města Ostravy. Před návštěvou hřiště prosím čtěte informace uvedené v článku Mimořádná opatření a nařízení k provozování otevřených hřišť.

Dětská dopravní hřiště na území Ostrava-Jih

Projekt s názvem "Zajištění bezpečného provozování otevřených hřišť a zahrad pro děti a mládež v městském obvodě Ostrava-Jih" je financován z rozpočtu statutárního města Ostravy. Před návštěvou hřiště prosím čtěte informace uvedené v článku Mimořádná opatření a nařízení k provozování otevřených hřišť.

Kluziště pro veřejnost

Ledová plocha pro bruslení

Sportovní centrum Dubina

Sportovní centrum Dubina je moderní sportovní hala, která splňuje všechny parametry pro moderní sálové sporty. Součástí haly je špičkově vybavené zázemí pro personál a sportovce.