Sport a sportovní zařízení

Poskytnutí transferů městskému obvodu Ostrava-Jih

Poskytnutí transferů městskému obvodu Ostrava-Jih za účelem prevence kriminality

Volné prostory k pronájmům v tělocvičnách ZŠ Ostrava-Jih

V níže uvedených odkazech jsou přehledy základních škol působících v městském obvodu Ostrava-Jih. Tabulky obsahují volné časové prostory v tělocvičnách škol pro možné budoucí nájemce včetně telefonních kontaktů na základní školy. Zájemce je povinen vždy předem kontaktovat konkrétní základní školu a domluvit s ní podmínky pronájmu, cenu a nájemní smlouvu. Volné časové úseky se s odstupem času mění.

Hřiště otevřená veřejnosti v areálech základních a mateřských škol

Projekty "Hřišť otevřených veřejnosti" jsou financovány z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Dětská dopravní hřiště na území Ostrava-Jih

Projekty "Hřišť otevřených veřejnosti" jsou financovány z rozpočtu statutárního města Ostravy

Kluziště pro veřejnost

Ledová plocha pro bruslení

Sportovní centrum Dubina

Sportovní centrum Dubina je moderní sportovní hala, která splňuje všechny parametry pro moderní sálové sporty. Součástí haly je špičkově vybavené zázemí pro personál a sportovce.