Poskytnutí transferů městskému obvodu Ostrava-Jih a Klub FreeCoolIn

Transfery městskému obvodu Ostrava-Jih za účelem zabezpečení prevence kriminality poskytuje statutární město Ostrava ze svého rozpočtu. Jedná se o projekty otevřených hřišť a zahrad, klub FreeCoolIn a Prázdniny na Jihu.

K otevření školních hřišť a zahrad pro sportování dětí, mládeže a veřejnosti v městském obvodu Ostrava-Jih došlo také díky finanční podpoře poskytnuté z rozpočtu statutárního města Ostravy. Městský obvod Ostrava-Jih se každoročně přihlašuje do výběrového řízení na poskytování transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy za účelem zabezpečení prevence kriminality. V roce 2020 podal městský obvod do výběrového řízení dvě žádosti, a to projekt s názvem "Zajištění bezpečného provozování otevřených hřišť a zahrad pro děti a mládež v městském obvodu Ostrava-Jih" a projekt s názvem "Klub FreeCoolIn 2020". Do projektu se v roce 2020 zapojilo 14 školských zařízení se svými hřišti a zahradami a ZŠ Provaznická s otevřeným klubem FreeCoolIn. Tento klub již sedmým rokem poskytuje zázemí dětem a mládeži, která by jinak trávila svůj volný čas na ulicích. Klub připravuje různé besedy, prázdninové programy, nocování aj. Nově se v nabídce ke sportování objevilo beachvolejbalové hřiště, provozované ZŠ a MŠ  Alberta Kučery v Ostravě-Hrabůvce. 

Rada města Ostravy svým usnesením č. 0369/RM1822/56 ze dne 28.04.2020 rozhlodla o poskytnutí transferů z rozpočtu stutatárního města Ostravy. Pro projekt otevřených hřišť a zahrad městský obvod získal transfer ve výši 998 000 Kč s účelem použití na osobní výdaje a pro Klub FreeCoolIn transfer ve výši 95 000 Kč s účelem použití neinvestiční transfery/příspěvky.

 

V roce 2021 se městský obvod opět zapojil do výběrového řízení. Počet školských zařízení se zvýšil na 16. Nově bude také veřejnosti otevřeno od srpna 2021 školní hřiště při ZŠ a MŠ B. Dvorského, Ostrava-Bělský Les.

Rada města Ostravy svým usnesením č. 06379/RM1822/97 ze dne 13.04.2021 rozhodla o poskytnutí tranferů z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021 ve výši 1 301 000 Kč. Z toho pro projektu "Zajištění bezpečného provozování otevřených hřišť a zahrad pro děti a mládež v městském obvodu Ostrava-Jih" je určena výše 1 206 000 Kč a pro projekt s názvem "Klub FreeCoolIn 2021" částka 95 000 Kč.

 

V roce 2022 se městský obvod zapojil do výběrového řízení také. Počet školských zařízení se opět navýšil. Celkový počet sportovišť a zahrad je již na čísle 20. Nově bude také veřejnosti otevřeno od května 2022 dětské hřiště při MŠ B. Dvorského, Ostrava-Bělský Les a od dubna 2022 také Mezigenerační hřiště při ZŠ  a MŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka. Rada města Ostravy svým usnesením č. 09101/RM1822/142 ze dne 05.04.2022 rozhodla o poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy na realizaci níže uvedených projektů.

 

Nejvyšší částka transferů jde na projekt "Zajistění bezpečnosti provozování otevřených hřišť a zahrad pro děti a mládež v městském obvodu Ostrava-Jih v roce 2022", a to 1 709 000 Kč. Na projekt s názvem "Klub FreeCoolin 2022" jde částka 95 000 Kč a na nový projekt s názevm Prázdniny na Jihu 2022 je to 100 000 Kč.

Klub FreeCoolin je nízkoprahový klub, který působí v prostorách Školního informačního centra a knihovny při Základní škole Provaznická, Ostrava-Hrabůvka. Klub je přístupný všem dětem od 6 - 14 let, bez nutnosti registrace. Bližší informace včetně otevírací doby se dozvíte na odkazu níže:

https://www.zsprovaznicka.cz/index.php/sic/klub-freecoolin

 

Všechny výše uvedené projekty jsou financovány z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Logo  foto5Logo Bezpečnější Ostrava!!!

foto6

foto7