Historie

Jubilejní kolonie

Jubilejní kolonie vznikala v letech 1921-1950. Dnes ji můžeme vymezit prostorem ohraničeným ulicemi Edisonova-Závodní-Zlepšovatelů-Dvouletky, resp. Stavbařů. Kolonie byla určena k bydlení pro zaměstnance Vítkovických železáren (VŽ). Jedna z nejrozsáhlejších kolonií VŽ byla budována v pěti stavebních etapách.

Historie městského obvodu Ostrava-Jih

Městský obvod Ostrava-Jih je jedním ze správních obvodů města Ostravy. Leží na území Moravy v Moravskoslezském kraji. Od Slezska jej odděluje na straně západní řeka Odra, na straně východní řeka Ostravice (i když je pravdou, že část katastru Hrabůvky leží za Ostravicí na slezské straně). Sousedními městskými obvody jsou na jihu Hrabová, Nová Bělá a Stará Bělá, na severu Nová Ves, Mariánské Hory a Hulváky a Vítkovice. Katastrální území obvodu činí rozlohou 16,31 km2. K 1. lednu 2017 žilo na území Ostravy-Jihu 102.779 obyvatel. Obvod se skládá ze 42 sídelních jednotek a ze čtyř katastrálních území (Dubina, Hrabůvka, Výškovice a Zábřeh).