Informace k elektronickému podání

-

Adresa elektronické podatelny: posta@ovajih.cz, je zřízena pro příjem podání učiněných v elektronické podobě, vyřizuje také dotazy k provozu e-podatelny.

ID datové schránky: 2s3brdz

Informace k elektronické podatelně:

Podporované formáty datových zpráv:

 • *.od? OpenDocument Format (mezinárodní standard - ISO/IEC 26300)
 • *.txt Obecný text
 • *.htm, *.html Hypertextový dokument
 • *.rtf Rich text format
 • *.pdf Portable Document Format - Adobe Acrobat
 • *.gif Graphics Interchange Format
 • *.tiff Tagged Image File Format
 • *.png Portable Network Graphics
 • *.jpg, *.jpeg Joint Photographic Experts Group
 • *.doc, *.docx Dokument Microsoft Word
 • *.xls, *.xlsx Sešit Microsoft Excel
 • *.xml eXtensible Markup Language

V dokumentech nepoužívejte makra - jsou zakázána.

 

Příjem podání na technickém nosiči dat:

 • CD-ROM se souborovým systémem ISO9660
 • DVD-ROM se souborovým systémem ISO9660
 • USB Flash disk

Ostrava-Hrabůvka, Horní 3, místnost A002 (podatelna)

pondělí 8.00  - 17.00
úterý 8.00  - 15.00
středa 8.00  - 17.00
čtvrtek 8.00  - 17.00
pátek 8.00  - 13.00Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli neprodleně zasláním datové zprávy tohoto obsahu:

Dobrý den!

Vaše podání ve věci "#vec#", které jste "#datum podání#" zaslal(a) na adresu ePodatelny, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem "#protokol#".

Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.

ePodatelna

U chybného formátu zprávy, nepovolené přílohy, neplatného el. podpisu, infikaci zprávy virem apod. bude odesílateli sdělen důvod nepřijetí datové zprávy.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné činit právní úkony v elektronické podobě:

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 208/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.