Slavnostní akce

Jubilejní sňatky

Zlatá (50 let společného života), diamantová (60 let), kamenná (65 let) či platinová svatba (70 let)

Setkání s jubilanty

Jubilanti s trvalým pobytem na území našeho obvodu, kteří dosáhli věku 80, 85, 90 a více let jsou každý měsíc pozváni na slavnostní setkání do K-TRIA.

Vítání občánků

Vážení rodiče, stalo se již tradicí, že vítáme nové občánky na slavnostním setkání. Již nyní se můžete hlásit na některý z nabízených termínů na 1. a 2. čtvrtletí 2020 : 18.1., 1.2., 14.3., 18.4., 23.5., 13.6.