Slavnostní akce

Jubilejní sňatky

Zlatá (50 let společného života), diamantová (60 let), kamenná (65 let) či platinová svatba (70 let)

Setkání s jubilanty

Jubilanti s trvalým pobytem na území našeho obvodu, kteří dosáhli věku 80, 85, 90 a více let jsou každý měsíc pozváni na slavnostní setkání do K-TRIA.

Vítání občánků

Vážení rodiče, stalo se již tradicí, že vítáme nové občánky na slavnostním setkání. Termíny vítání na 2. pololetí 2020 : 29. 8., 19. 9., 17. 10., 28. 11., 12. 12.