Informace občanům

Stromy pod kontrolou

Bezplatný portál, na kterém naleznete informace o stromech z vašeho okolí.

Provozní řád tržiště a tržních míst

Provozní řád se vztahuje na tržiště a tržní místa, jejichž provozovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih a správcem Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor dopravy a komunálních služeb.

Oznámení

o dokončení obnovy katastrálního operátu v katastrálním území Hrabůvka a o jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Informační systém ÚMOb Ostrava-Jih

Přehled softwarového vybavení úřadu

Informace MVČR pro občany

Zde naleznete užitečné informace pro potřeby vyřízení běžných záležitostí na úřadech