Zrušení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze vstupného

Upozorňujeme pořadatele akcí, např. plesů s živou nebo reprodukovanou hudbou, diskoték, koncertů, prodejních, sportovních apod., kde byl prováděn výběr vstupného, že Statutární město Ostrava vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2006, kterou byly zrušeny obecně závazné vyhlášky městských obvodů o místním poplatku ze vstupného s účinností ode dne 1. 7. 2006. Tímto byla také zrušena oznamovací povinnost Městskému obvodu Ostrava-Jih a úhrada poplatku ze vstupného za pořádané akce.